SELVIÄTTE RUOTSIKSI

Käännös selviätte vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 39, Aika: 0.1613

Esimerkkejä Selviätte käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Nyt te selviätte seuraavalle huoltamolle.
Nu klarar ni er till nästa bensinmack.
Jos selviätte.
Miten selviätte arjesta?
Hur klarar du dina dagliga behov?
Miten te neuvostoliittolaiset selviätte stressistä?
Hur klarar ni av stress i sovjet?

On hämmästyttävää, että selviätte varhaislapsuudesta.
Det är konstigt att ni överlever spädbarnsåldern.
Te selviätte sinne!
Ni klarar det!
En tiedä, miten selviätte ilman puhelinvastaajaa.
Jag förstår inte hur ni överlever utan samtalväntar.
Niin. useasti ihmettelen kuinka te kuolevaiset selviätte?
Hur klarar ni vanliga dödliga er?
Selviätte vain hubrisin sisällä.
Ni överlever bara ombord på hubris.
Yleensä teemme niin, mutta te selviätte varmaan haasteesta.
Ja, i vanliga fall. men ni klarar nog av en utmaning.
Sinä ja ben selviätte mistä vaan.
Du och ben klarar allt.
Kyllä te selviätte siitä.
Det kommer att gå bra. du klarar dig.
Kuinka te selviätte tästä vuodenajasta?
Hur piggar ni upp er denna årstid?
Preysing, toivon että selviätte.
Jag hoppas att ni klarar er ur knipan.
Sinä ja tom selviätte tästä.
Du och tom... kommer att klara det.
Te selviätte vain levittäytymällä uudelle alueelle.
Enda sättet för er att överleva är att sprida er till ett annat område.
Selviätte todistaaksenne tämän.
Ni... överlever för att vittna.
Sinä ja äitisi selviätte kyllä.
Du och din mamma kommer att få det bra.
Selviätte tästä yhtenä kappaleena vain, jos suostutte yhteistyöhön.
Ni tar er bara ur det här oskadda om ni samarbetar med oss.
Kyllä te selviätte.
Du kommer att klara dig.
Te selviätte, herra luutnantti.
Det ordnar sig. jag hämtar sjukvårdaren.
Mutta niistä selviätte yhdessä.
Ni kan hantera det tillsammans.
Lynette, kuuntelehan. sinä ja tom selviätte tästä.
Lynette, lyssna på mig, du och tom kommer att överleva det här.
Selviätte kyllä siitä.
Ni kommer att fixa det.
Juokaa, niin selviätte.
Drick nu, så att ni nyktrar till.
Jos te selviätte.
Om du får det.
Edellyttäen, että selviätte hypystä.
Förutsatt att, du överlever hoppet.
Tietenkin sillä edellytyksellä, että selviätte omasta tempustanne.
Förutsatt, förstås, att du överlever din egen gambit.
Kennedy selvisi tilanteesta, kuten te selviätte tästä.
Kennedy överlevde kubakonflikten, och du kommer överleva detta.
Tiedän, miten selviätte kamasukasta.
Jag vet, hur ni klarar kamasuka.

Tulokset: 39, Aika: 0.1613

SYNONYYMIT
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää