SHERMANIN RUOTSIKSI

Käännös shermanin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 47, Aika: 0.1027

Esimerkkejä Shermanin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

William shermanin.
William sherman.
Olit shermanin paras tappaja.
Du blev shermans bästa mördare.
Erään sarah louise shermanin.
En sarah louise sherman.
Kävimme mielenkiintoisen keskustelun neiti shermanin kanssa.
Vi hade ett intressant samtal med miss sherman och hon.

Agentti shermanin potilastiedot.
Agent shermans medicinjournaler.
Harry shermanin kuolema pani new hampshiren äänen uusiksi.
Ledamot harry shermans död gjorde new hampshires röst åtkomlig.
Nain bobby shermanin.
Jag gifte mig med bobby sherman.
Cochran menee shermanin vaunuun.
Cochran är på väg in i shermans trailer.
Tunnetko tri boyd shermanin?
Känner du dr. boyd sherman?
Milloin tapaamme shermanin uudestaan?
När ska vi tillbaka till sherman?
Shermanin leski aikoo kertoa asettuvansa ehdolle.
Shermans änka tänker ställa upp.
Lange pyysi minua hakemaan ne shermanin itsemurhan jälkeen.
Lange bad mig att begära in dem efter shermans självmord.
Pitää käydä craig shermanin luona.
Vi måste besöka craig sherman.
Mitä löysitte shermanin toimistosta?
Vad hittade ni i shermans kontor?
Mitä te teitte craig shermanin luona?
Vad fan gjorde ni hos craig sherman?
Hän johti 102. pataljoonaa shermanin marssilla atlantaan.
Han ledde 1 02. new york-bataljonen under shermans marsch mot atlanta.
Toinen pojista lähtee quantrillin mukaan, toinen shermanin.
Ena sonen väljer quantrill, den andre sherman.
Minä haluan puhua mrs shermanin kanssa.
Jag vill prata med mrs sherman.
Shermanin isä ja minun isäni olivat opiskelukavereita.
Shermans pappa förband sig med min pappa på den gamla goda tiden.
Shermanin saisi itse 1,7 miljoonaa.
Shermans provision skulle bli 1,7 miljoner.
Olen tuntenut shermanin vuosia.
Jag har känt sherman i åratal.
Taitaa näyttää pahalta shermanin kannalta.
Det ser inte så bra ut för sherman väl?
Oletko danielle shermanin kanssa?
Är du ihop med danielle sherman?
Hän opetti bridgeä kahdesti viikossa ystävänsä ja neuvojansa henry shermanin kanssa.
Hon undervisade en bridgeklass två gånger i veckan med hennes vän och affärschef, henry sherman.
Kiitos, että tulitte pikahälytyksellä- keskustelemaan shermanin ongelmasta.
Herr peabody, tack för att ni kom med så kort varsel för att diskutera problemet med sherman.
Niin. shermanin suhteen olen varautunut kaikkeen.
Ja, med allt som har med sherman att göra är jag förberedd.
Olen shermanin ja desoton kulmassa.
Jag står i hörnet av sherman och desoto.
Lähettäkää nopeasti taksi. shermanin ja desoton kulma.
Kan ni snabbt skicka en taxi... till hörnet av sherman och desoto?
Tulin hakemaan shermanin.
Jag kommer för sherman.
Agentti shermanin ja sinun.
Agent shermans och din.

Tulokset: 47, Aika: 0.1027

SYNONYYMIT

S Synonyymit "shermanin"


"Shermanin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää