SIIHEN RUOTSIKSI

Käännös siihen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 21257, Aika: 0.2461

Esimerkkejä Siihen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Syy siihen on seuraava.
Anledningen till det är följande.
Avain siihen löytyy kuubasta.
Nyckeln till det finns på kuba.
Olenko siihen liian herkkä?
Är jag för känslig?
Syitä siihen on monia.
Orsakerna till det är många.

Toivottavasti mietintö siihen sisältyvine kompromisseineen saa mahdollisimman laajan tuen.
Förhoppningsvis kommer betänkandet och de kompromisser den innehåller att få bredast möjliga stöd.
Mutta onko siihen varaa?
Men har jag råd med en?
Siihen saakka toivotan hyvää kesää.
Till dess önskar vi trevlig sommar!
Meidän on pyrittävä puuttumaan siihen lyhyellä aikavälillä mutta myös pitkällä aikavälillä.
Vi måste försöka hantera den på kort sikt, men även på lång sikt.
Toki siihen liittyy kysymysmerkkejä, joihin kukaan ei pysty vielä vastaamaan.
Visst finns det en del frågetecken som ingen ännu kan svara på.
Voiko siihen sanoa ei?
Kan jag säga nej?
Siihen meni aika paljon aikaa.
Det tog ganska lång tid.
Mitä syytä siihen on?
Vilken är den anledningen?
En pysty siihen, jenna.
Jenna, jag kan inte.
Suhtaudun siihen tietenkin äärimmäisen kielteisesti.
Jag förhåller mig förstås ytterst negativt till det.
Siihen asti, voikaa hyvin!
Till dess, ha det fint!
Siihen asti, voikaa hyvin!
Tills dess, ha det gott!
Olen siihen todellakin tyytyväinen.
Jag är faktiskt helt tillfreds med det.
Me suhtaudumme siihen vakavasti, koska kiina on todella tärkeä.
Vi tar den på allvar eftersom kina verkligen är betydelsefullt.
Haluan vain ilmaista pettymykseni siihen, mitä ernst strasser sanoi.
Jag vill bara uttrycka min besvikelse över vad ernst strasser sade.
Suostutko siihen nyt?
Inviterar du mig nu?
Valitettavasti he eivät siihen pystyneet.
Tyvärr kunde de inte göra det.
Siihen saakka meidän on pidettävä kaikki vaihtoehdot avoimina.
Fram till dess måste vi hålla öppet för alla alternativ.
Kirjoitit siihen nimeni uudelleen ja uudelleen.
Du skrev mitt namn om och om igen.
Ei siihen sänkyyn.
Inte i min säng!
Jokaisella on siihen oikeus.
Den har alla rätt till.
Et pystyisikään siihen.
Du kan inte skada mig.
Siihen on monta hyvää syytä.
Det finns många goda anledningar till det.
Siihen on aina aikaa.
Jag har alltid tid!
Ainoastaan 99 artikla antaa siihen valtuudet, mutta siihen sisältyy kolme rajoitusta.
Det är bara artikel 99 som ger befogenhet, men den innehåller tre inskränkningar.
Olen yrittänyt keksiä vastausta siihen- koko ikäni.
Och jag säger er, jag har försökt lista ut svaret på den frågan hela mitt liv.

Tulokset: 21257, Aika: 0.2461

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää