SILVERIN RUOTSIKSI

Käännös silverin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 52, Aika: 0.0805

Esimerkkejä Silverin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän ryhtyi yhteistyöhön silverin kanssa, ja he alkoivat kehittää tuotetta.
Han slog sig samman med silver, och tillsammans började de utveckla en produkt.
Rhonda silverin numero.
Rhonda silvers nummer.
Hän työskenteli silverin kanssa yli vuoden.
Han jobbade med silver i ett år.
Näin silverin rannalla ja merellä.
Jag såg silver på stranden. och på havet.

Long john silverin tarina on vaikea tuntea.
Long john silvers berättelse är svår att få grepp om.
Menin silverin ja miesten kanssa koska halusin selvitä.
Jag följde med silver och hans män för att överleva.
Kuulin silverin nimen ensi kertaa.
Första gången jag hör silvers namn.
Hän oli lawrence silverin kanssa.
Hon var hos lawrence silver.
Tarkasta silverin oikea etukenkä.
Du måste kolla silvers högra framsko.
Silverin paluu- on muuttunut aikamoiseksi tapahtumaksi.
Silvers comeback är en begivenhet.
Olin teatterissa silverin luona.
Jag var på teatern, hos silver.
Milloin puhuit silverin kanssa?
När pratade du med silver?
Kuten kuvasta näkyy, vesi siirtyi- silverin käden jonkinlaisen ulkoisen ärsykkeen johdosta.
Vattenstrålen flyttades av någon yttre stimulus runt silvers hand.
Vasemmalle silverin sijainnista.
Det är till vänster på silvers strand.
Tämä filmi näyttää kuusi ensimmäistä päivää- tutkimuksesta jonka hoiti TPTK- herra simon silverin kanssa.
Huvudutredare: filmen visar de första sex dagarnas tester med simon silver.
Tulin long john silverin puolesta.
Jag är här å long john silvers vägnar.
Vien miss silverin tapaamaan tohtoria.
Jag tar med mig ms silver till läkaren.
Silverin yritykset digikameralla eivät tuottaneet positiivista tulosta.
Silvers försök med digitalkameran gav ingenting.
Ja minä rukoilen, että hän löytää silverin ennen minua.
Be för att han hittar judi silver innan jag gör det.
Hypin vuoteellani ja leikin olevani jim hawkins joka purjehti long john silverin kanssa.
Jag låtsades vara jim hawkins på havet med long john silver.
Muistatteko sen terry silverin?
Du kommer ihåg den där, terry silver?
Purjehditko flintin ja silverin kanssa?
Har du seglat med flint och silver?
Uumoilin, että tietäisit jotain- silverin tapahtumista.
Jag tänkte att du visste nåt... om händelserna i silver.
Ei ole saanut. hänen vaimonsa tapettiin- siinä silverin ryöstössä.
Det var hans fru som blev dödad... på godskontoret i silver.
Sinä sonia bakerin...- murhan, mandin, rhonda silverin.
Du tar sonia baker, morden, mandi, rhonda silver.
Miehesi väijyttivät silverin. onnistuivatko he?
Era män som ligger i bakhåll för silver, lyckades de?
Peter falk, silverin toimitusjohtaja.
Peter falk, vd för silver. välkommen.
Hän on palkannut tuchman marshin barney silverin.
Hon har anlitat barney silver på tuchman marsh.
Jopa silverin.
Även silver.
Joel silverin toimistolla puhumassa sinusta.
Jag är på joel silvers kontor och pratar om dig.

Tulokset: 52, Aika: 0.0805

"Silverin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää