SINÄ JOUDUT RUOTSIKSI

Käännös sinä joudut vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 52, Aika: 0.1119

Esimerkkejä Sinä Joudut käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Pari kynänvetoa, ja sinä joudut vastatuuleen.
Några penndrag och du hamnar i snålblåsten.
Puhelinsoitto ja sinä joudut vankilaan ja dede otetaan huostaan.
Ett samtal och socialen är här. du hamnar i fängelse, dede hos fosterfamilj.
Sinä joudut vankilaan.
Du ska i fängelse.
Ja sinä joudut vankilaan.
Och du hamnar i fängelse.

Kane pääsee kuin koira veräjästä. sinä joudut telkien taa.
Kane kommer att förbli ostraffad och du får livstid.
Sinä joudut vankilaan, kuomaseni.
Du ska buras in!
Sinä joudut nyt kerjäämään.
Du måste tigga mig.
Sinä joudut vastuuseen omista teoistasi.
Du ska stå till svars för dina handlingar.
Olen tosi onnellinen, koska sinä joudut lusimaan!
Jag är mycket lycklig. för du hamnar i fängelse!
En halua, että sinä joudut pulaan.
Jag vill inte att du får problem.
Sinä joudut helvettiin!
Du hamnar i helvetet!
Hän saa silti potkut, ja sinä joudut vankilaan.
Han får ändå sparken. du ska i buren!
Vain sinä joudut elämään itsesi kanssa.
Men bara du måste bo i ditt huvud.
Ja sinä joudut elämään sen kanssa, että watson on vapaalla jalalla.
Och du får leva med att watson går fri.
Sinä joudut vankilaan.
Du hamnar i fängelse.
Sinä joudut takaisin.- takaisin? alakertaan.
Du ska tillbaka ner till helvetet, dean.
Sinä joudut katumaan, että sotkit joey tribbianin kuviot.
Du får ångra att du tjafsade med joey tribbiani.
Sinä joudut orpokotiin ja minä mielisairaalaan.
Du hamnar på barnhem och jag förlorar mina kompisar och hamnar på psyket.
Ei se ole reilua, että sinä joudut päättämään.
Det är inte rättvist att du ska bestämma.
Sinä joudut suuriin vaikeuksiin.
Du hamnar i trubbel.
Muuten sinä joudut hänen tilalleen.
Annars får du ta hans plats.
Aivan, koska jos minun pitää antaa sinut shirleylle sinä joudut kivun keittiöön.
Ja, för om jag måste överlämna dig till shirley hamnar du i smärtans kök.
Nyt sinä joudut ottamaan kaiken paskan niskoillesi.
Nu måste du stå för den här jävla skiten.
Sinä joudut selviämään tuolla yksin.
Däruppe får du klara dig på egen hand.
Minä teen sen, ja sinä joudut vankilaan.
Jag gör det och då hamnar du i fängelse.
Sinä joudut maksamaan tästä.
Den här notan får nog du stå för.
Jos sinä joudut pulaan, niin myös hänkin.
Om du råkar illa ut rasar hon också.
Vampira... sinä joudut minun valtaani.
Vampira... du ska hamna i mitt våld.
Mutta sinä joudut vankilaan.
Men du kommer att hamna i fängelse.
Jos sinä joudut sairaalaan, saat täältä ilmaisen salaatin!
Om du måste åka till sjukhus, får du gratis sallad efteråt!

Tulokset: 52, Aika: 0.1119

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Sinä joudut" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää