SINUN PITÄÄ RUOTSIKSI

Käännös sinun pitää vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6100, Aika: 0.223

Esimerkkejä Sinun Pitää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sinun pitää tavallisesti maksaa hoidon kustannukset itse.
Du måste i regel själv betala kostnaderna för vården.
Mitä sinun pitää tehdä.
Varför du ska göra det.
Sinun pitää hakea perhe-etuuksia kelasta erikseen.
Du måste ansöka om familjeförmåner separat från FPA.
Sharla sanoi, että sinun pitää päästä ulos.
Sharla sa att du behöver komma ut.

Isoäiti, sinun pitää jäädä tänne.
Farmor, du ska stanna här.
Sinun pitää ehkä painaa f6-näppäintä useita kertoja.
Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.
Haluan sinun pitää huolta eric northmanista.
Jag vill att du ska ta hand om eric northman.
Rakas, sinun pitää nukkua.
Älskling, du behöver sova lite.
Ja sinun pitää turpasi kiinni.
Och du borde hålla käften.
Sinun pitää esivalmistella kynä.
Du måste kontrollera insulinflödet.
Mutta sinun pitää kuunnella ja totella häntä.
Men du ska lyssna på honom, och lyda.
Sinun pitää ottaa se.
Du måste ta det.
No niin. sinun pitää kokeilla jotain.
Okej, du får försöka med nåt.
Sinun pitää levätä, nukkua.
Du behöver vila och sova.
Luulen että, sinun pitää nähdä tämä.
Jag tror... du borde se det här.
Sinun pitää suudella häntä.
Du måste kyssa henne.
Sinun pitää käydä palvelupisteessä kolmen kuukauden kuluessa siitä kun teit hakemuksen.
Du ska besöka tjänstestället inom tre månader efter att ha gjort ansökan.
Sinun pitää rukoilla.
Ja sinun pitää lopettaa minuun koskeminen.
Och du får inte röra vid mig.
Zukie, sinun pitää pitää se.
Zukie, du borde behålla den.
Kun sinun pitää tehdä jotain tärkeää, puet smokin.
När du har något viktigt att göra tar du på dig en kostym.
Sinun pitää syödä, susan.
Du måste äta, susan.
Sinun pitää perääntyä.
Du behöver dra dig tillbaka.
Sinun pitää jäädä tänne.
Du borde stanna.
Will, sinun pitää tehdä.
Will, du får göra en.
Sinun pitää ajatella perhettäsi.
Lyssna, du har en familj att tänka på.
Edustaja tulee mukaan, kun sinun pitää puhua viranomaisten kanssa.
Ombudet följer med dig när du ska prata med myndigheter.
Jos sinun pitää kirjoittaa jotain, käytä yhtä paperiarkkia kovalla alustalla.
Om du maste anteckna nat, gör det pa enkelt papper pa en hard yta.
Ikävä, että sinun pitää nähdä minut näin.
Jag är ledsen att du får se mig så här.
Sinun pitää tietää jotain minusta.
Det är nåt du borde veta.

Tulokset: 6100, Aika: 0.223

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Sinun pitää" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää