SOTURIA RUOTSIKSI

Käännös soturia vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 58, Aika: 0.0899

Esimerkkejä Soturia käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Viisi soturia?
Fem krigare?
Luvsan daichinin soturia- lähestyy maatamme.
Av luvsan daichins soldater marscherar in i vårt land.
Ilman suurta soturia, et voi päihittää volcazaria.
Utan en stor krigare kommer du inte att besegra volcazar.
Yhdessä he voivat saada kasaan 12_000 soturia.
Tillsammans har de 12 000 soldater.

Mutta miehestä ei väistämättä tule soturia.
Men det är inte oundvikligt att en man blir en krigare.
Ja ilman suurta soturia heimosi on tuhoon tuomittu.
Och utan en stor krigare skulle ditt folk vara fördömda!
Soturi soturia vastaan kuolemaan asti.
Krigare mot krigare. till döden.
Kunnioita isoisäsi luomaa soturia.
Hedra krigaren din farfar skapade.
Täällä hänestä ei milloinkaan tule soturia.
Om han stannar här så blir han aldrig en krigare.
Minä pyysin soturia. mutta kaikki eivät ole barbaareja.
Jag bad en krigare om råd, men inte alla där ute är barbarer.
Tarvitsen esimiestäni, soturia joka opetti minut tällaiseksi.
Jag behöver kvinnan jag tjänade som sekond krigaren som gjorde mig till den jag är.
Kaksi yhtä taitavaa soturia taistelee kuolemaan asti.
Två jämbördiga krigare slåss på liv och död.
Pyysin soturia tappamaan naamiomiehen.
Jag bad att en krigare skulle eliminera den maskerade mannen.
Etsin suurta soturia.
Jag letar efter en stor krigare.
Katsopa soturia.
Kolla in krigaren!
Suurta soturia?
Åhhh! en stor krigare.
Hän sanoi myös..." nainen on tehty tyydyttämään soturia.
Han sa också att en kvinna är skapad för att behaga krigaren.
Kertokaa asioista päättävälle, että vankiloissanne on neljä soturia.
Säg till nån med befogenheter att det finns fyra krigare i era fängelser.
Emmekö voisi etsiä uutta soturia?
Vi kan inte hitta någon annan krigare?
He etsivät yksinäistä soturia.
De letade efter en ensam krigare.
Ei ole soturia, joka voi.
Det finns ingen krigare som kan.
Luin, että vaunuissa oli kaksi soturia.
Jag läste att det var två krigare i dem.
Muinoin- afgaanikuninkaan piti lähettää 500 soturia sotaan.
En gång i tiden skulle afghanske kungen skicka 500 krigare ut i strid.
Se tekee yli 2_000 soturia.
Det är över 2000 krigare.
Nakujen sana levisi nopeasti ja joka suunnalta tuli monta soturia.
Budet från naku spreds fort och från alla håll kom många krigare.
Tai, ehkä minä olen ylivartija. ja olen juuri siunannut 22 pyhää soturia.
Eller så är jag livgardet, och jag har just välsignat tjugotvå heliga krigare.
Älä sekoita uskollista soturia typerykseen, germanius.
Förväxla inte en lojal soldat med en dåre, germanius.
Mutta säälikää soturia, joka kaikki vihollisensa voittaa.
Men ömka den krigare som dräper var ovän.
Kaksi anubiksen soturia.
De två anubis soldaterna.
Sata soturia joi hänen vertansa.
Och hundra krigare drack hans blod.

Tulokset: 58, Aika: 0.0899

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää