SYYTÄ RUOTSIKSI

Käännös syytä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 5303, Aika: 0.2397

Esimerkkejä Syytä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ei ole mitään syytä pelätä vuoropuhelua ja rauhaa.
Det finns inget skäl att frukta dialog och fred.
Näin ollen ei ole mitään syytä kyseenalaistaa sitä tällä hetkellä.
Det finns därför ingen anledning att ifrågasätta detta i dag.
Syytä valita mogador opera.
Skäl att välja mogador opera.
Syytä valita fitzgeralds hotel.
Skäl att välja richmond apart-hotel.

Ei ole todellakaan mitään syytä levätä laakereillaan.
Det finns absolut ingen anledning att vila på lagrarna.
Mutta kenen syytä tämä on?
Men vems fel är det?
Siihen onkin ollut syytä.
Det var inte helt fel.
Ei ole mitään syytä vajota pessimismiin.
Det finns ingen orsak att bli pessimistisk.
Syytä valita traveller motel.
Skäl att välja executive motel.
Kun syytä siihen on, pääesikunta voi määrätä käytettäväksi henkilökohtaisia kutsuja.
anledning därtill föreligger, kan huvudstaben förordna om användande av personliga kallelser.
Tälle ei ole mitään syytä eikä tarvetta.
Det finns ingen anledning, inget behov.
Se on juutalaisten syytä!
Det är judarnas fel!
Älä kysy syytä.
Fråga inte varför. nej.
Minulla ei ole syytä luottaa sinuun.
Jag har ingen orsak att lita på dig.
Syytä valita super 8 payson.
Skäl att välja super 8 kamloops.
En tiedä syytä, mutta en saisi katsella näitä.
Jag vet inte varför, men jag får inte titta på de här.
On syytä korostaa, että kalastusyhteisöt ovat tärkeässä asemassa.
Det är värt att betona att fiskebefolkningen spelar en viktig roll.
Ei ole mitään syytä tehdä niin.
Det finns ingen anledning att göra det.
Syytä valita super 8 danville.
Skäl att välja super 8 woodburn.
Tämä on hallituksen syytä.
Det är regeringens fel.
Eihän minulla ole syytä uskoa niin.
Jag har ingen orsak att tro det.
On syytä muistaa, mistä direktiivissä on kyse.
Det är värt att komma ihåg vad direktivet handlar om.
Meillä ei ole syytä ajatella mitään muuta.
Det finns ingen anledning att tro något annat.
Minulla ei ole syytä tappaa sinua.
Jag har ingen orsak att döda dig.
Ei kukaan syytä sinua.
Ingen klandrar dig.
Kaikki on meidän syytä.
Allting är vårt fel.
Syytä valita hotel universal terme.
Skäl att välja hotel universo.
Syytä en tiedä, mutta hän säikähti.
Jag vet inte varför, men han blev skraj.
Minä en häntä syytä.
Jag klandrar inte honom.
Se on juutalaisten syytä!
Det var judarnas fel.

Tulokset: 5303, Aika: 0.2397

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää