TÖIHIN RUOTSIKSI

Käännös töihin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3755, Aika: 0.2892

Esimerkkejä Töihin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mun on mentävä kohta töihin.
Jag ska resa med jobbet snart.
No, minä lähden nyt töihin.
Nåja, nu ska jag gå till jobbet.
Töihin pitää tulla täsmällisesti sovittuna aikana.
Man kommer punktligt till arbetet på den avtalade tiden.
Infofinlandin sivulta töihin suomeen löydät lisätietoa työntekijän oleskeluluvista.
På infofinlands sida arbeta i finland hittar du mer information om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Mene takaisin töihin, toby.
Återgå till arbetet, toby.
Mun on mentävä kohta töihin.
Nu ska jag snart till jobbet.
Lue lisää tule meille töihin.
Läs mer om att jobba med oss.
Nyt on ryhdyttävä töihin toiveen toteuttamiseksi.
Vi måste nu arbeta för att förverkliga denna önskan.
Käskin takaisin töihin!
Âtergâ till arbetet, sa jag!
No, minä lähden nyt töihin.
Men nu ska jag gå till jobbet.
Mun on mentävä kohta töihin.
Jag ska snart till jobbet.
Valmistauduit töihin?
Förberedde arbetet?
Heidän piti mennä luomutilalle töihin.
De skulle arbeta på en ekologisk gård.
Ruvetaan töihin.
Dags att jobba.
Soita töihin huomenna.
Ring till kontoret i morgon.
Rupeahan töihin, marianne.
Börja arbeta nu, maryanne.
Hänen piti mennä töihin.
Hon var tvungen att jobba, okej?
Mun on mentävä kohta töihin.
Snart ska jag till jobbet.
Mene töihin, hasmukh.
Gå till kontoret, hamsukh.
Ylös ja töihin!
Sätt igång!
Minun pitää mennä töihin.
Jag måste gå till arbetet.
Tänään aamulla kun tein lähtöä töihin.
I morse när jag gick till jobbet.
Minun on mentävä töihin.
Jag måste gå till kontoret.
Margo, ryhdytään töihin.
Margo, nu sätter vi igång.
Haluan töihin tehtaaseen.
Jag vill arbeta i en fabrik.
Onnea töihin.
Lycka till med arbetet.
Miten aiot mennä töihin... herra kaasujalka, ruusperi?
Hur hade du tänkt komma till jobbet... herr gasen i botten, herr hotroddare, herr pappskalle?
Oletko valmis töihin?
Redo att jobba?
Olet liian laiska töihin etkä ymmärrä, miksei sinulla ole rahaa.
Du är för lat att jobba, men fattar inte varför du saknar pengar.
Palaa töihin.
Återgå till arbetet.

Tulokset: 3755, Aika: 0.2892

KATSO MYÖS

Katso myös


"Töihin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää