TAIKAUSKOA RUOTSIKSI

Käännös taikauskoa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 60, Aika: 0.1171

Esimerkkejä Taikauskoa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Se voi olla taikauskoa, holman, mutta se on heille hyvin todellista.
Det må vara vidskepelse, men det är ytterst verkligt för dem.
Se ei ole taikauskoa, jos se on totta.
Det är inte skrock om det är sant.
Ei taikauskoa eikä uskomuksia!
Inte vidskepelse.- inga fler trosföreställningar.
Tietämättömyyttä ja taikauskoa.
Okunskap och vidskeplighet.

Millaista taikauskoa te ajattelitte?
Vilken sorts vidskepelse syftar ni på?
Taikauskoa ja hölynpölyä.
Skrock och nonsens.
Onko se taikauskoa vai typeryyttä?
Vad beror det på? vidskeplighet eller dumhet?
Sinusta tämä on typerää taikauskoa, eikö niin?
Du tycker att det här är vidskepligt nonsens, va?
Se on taikauskoa.
Det är skrock.
Ei se ole taikauskoa.- se on totta.
Det är inte vidskepelse, det är sant.
Se ei oie taikauskoa.
Det är inte vidskepligt.
Tämä ajatussuunta hipoo kuitenkin suoranaista taikauskoa.
Men denna tankeskola gränsar till regelrätt vidskepelse.
Mutta espanja on täynnä taikauskoa.
Men spanien är fullt av vidskeplighet.
Pelkkää taikauskoa.
Ren skrock.
Syntymää, hedelmällisyyttä, taikauskoa.
Födsel, fruktbarhet, vidskepelse.
Se on pelkkää tietämättömyyttä ja taikauskoa.
Det är bara okunnighet och skrock.
Mitä taikauskoa se on?
Vad är det för vidskeplighet?
Olen väärä profeetta ja jumala on taikauskoa.
Jag är en falsk profet, gud är vidskepelse.
Luulin sen olevan taikauskoa.
Jag trodde det var skrock.
Onko sekin taikauskoa?
Är det skrock?
Olen väärä profeetta ja jumala on taikauskoa.
Jag är falsk och gud är vidskepelse!
Mustalaisten taikauskoa.
Zigensk vidskepelse.
Että se on taikauskoa.
Att det var vidskepelse.
Olen kertonut sinulle. aavetanssi on vain taikauskoa.
Jag har ju sagt åt dig spökdansen är bara vidskepelse.
Se on taikauskoa.
Det är vidskepelse.
Tavallista taikauskoa.
Bara vidskepelse.
Tuo on pelkuruutta ja taikauskoa.
Det är feghet och vidskepelse.
Tämä on pelkkää typerää taikauskoa.
Det här är inget mer än dåraktig vidskepelse.
Yritin vakuuttaa itselleni, että se oli vain taikauskoa.
Jag försökte intala mig att det bara var vidskepelse.
Saksilaisten taikauskoa.
Det är saxisk vidskepelse.

Tulokset: 60, Aika: 0.1171

KATSO MYÖS

Katso myös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "taikauskoa"


"Taikauskoa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää