TAPA PÄÄSTÄ RUOTSIKSI

Käännös tapa päästä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 74, Aika: 0.1733

Esimerkkejä Tapa Päästä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Heroiinin käyttö oli ainoa tapa päästä lähelle salazaria.
Heroin var det enda sättet att komma nära salazar.
Se on ainut tapa päästä eroon niistä.
Det är det enda sättet att bli av med dem.
Ainoa tapa päästä tästä on lumota hänet takaisin.
Det enda sättet att komma ur det här är att bryta arthurs förtrollning.
Juuri nyt hänen aluksensa on ainoa tapa päästä takaisin omaan aikaamme.
Just nu är hans skepp enda sättet att komma tillbaka till vår tid.

Me molemmat tiedämme, että se on ainoa tapa päästä pojan luo.
Vi vet båda att det är det enda sättet att nå pojken på.
Ainoa tapa päästä eroon juustokosketuksesta oli antaa se jollekulle toiselle.
Enda sättet att bli av med ostförbannelsen var att ge den till nån annan.
Se on helpoin tapa päästä meistä eroon.
Ma' am, det är bästa sättet att få oss att åka.
Olen huomannut, että urheilu iltaisin on paras tapa päästä päivän turhautumista.
Ett kvällspass är bästa sättet att bli av med dagens stress och frustration.
Paras tapa päästä naisesta yli on hankkiutua uuden alle.
Det bästa sättet att komma över en kvinna är att vara under en annan.
Se on ainoa turvallinen tapa päästä burmaan.
Det är enda säkra sättet att nå burma.
Paras tapa päästä minnekään on puiston läpi.
Det bästa sättet att ta sig någonstans just nu är genom parken.
Fiksu tapa päästä eroon ruumiista.
Vilken är det smartaste sättet att bli av med mänskliga kvarlevor.
Paras tapa päästä vanhasta eroon on etsiä joku uusi.
Bästa sättet att komma över en kille är att gå ut med nån ny.
Se oli paras tapa päästä sinusta eroon.
För att jag visste att det var bästa sättet att få dig att försvinna.
Paras tapa päästä syyllisyydentunteesta on tunnustaa syntisi.
Bästa sättet att bli av med skulden är att bekänna dina synder.
Ainoa tapa päästä la ondaan on tappaa joku vihollisistamme.
Ända sättet att komma med i la onda är att döda någon av våra fiender.
Julkihomon teeskentely olisi loistava tapa päästä tänne.
Att låtsas vara bög är ett bra sätt att komma in här.
Paras tapa päästä mieheen kiinni on hänen rakastamansa naisen kautta.
Bästa sättet att komma åt en man, är att gå på kvinnan han älskar.
Täytyy olla parempikin tapa päästä pois täältä.
Det måste finnas ett bättre sätt att komma härifrån.
Luulin, että se on- ainoa tapa päästä hänestä eroon.
Jag trodde att det var enda sättet att bli av med honom.
Ei ole parempaa tapa päästä eroon näistä komplekseja.
Det finns inget bättre sätt att bli av med dessa komplex.
Työllisyys on usein paras tapa päästä pois köyhyydestä.
Sysselsättning är ofta det bästa sättet att komma ur fattigdom.
On vain yksi tapa päästä eroon hänestä.
Det finns bara ett sätt att bli av med honom.
Olisipa jokin maaginen tapa päästä lähemmäksi kattoa.
Om det bara funnits nåt sätt att komma närmare taket.
Se on ainoa tapa päästä täältä.
Jag tror det är enda sättet att komma härifrån.
Se on nopein ja tuskattomin tapa päästä niistä eroon.
Det är ett snabbare och skonsammare sätt att bli av med dem.
Pitää keksiä tapa päästä pitkälle nopeasti.
Vi måste komma på ett sätt att komma långt härifrån snabbt.
Minun oli pakko- löytää tapa päästä suoraan niiden luo.
Jag vartvungen att hitta ett sätt att komma direkt till dem.
On oltava joku tapa päästä tuonne ylös.
Det måste finnas ett sätt att komma upp dit.
Tehoton tapa päästä kotiin.
Inget smidigt sätt att ta sig hem.

Tulokset: 74, Aika: 0.1733

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Tapa päästä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää