TAPPANUT RUOTSIKSI

Käännös tappanut vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3295, Aika: 0.1718

Esimerkkejä Tappanut käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tämä politiikka on tappanut yli 14_000 ihmistä euroopassa.
Denna politik har dödat över 14 000 personer i europa.
Hän on tappanut ympäri maailman.
Han har mördat över hela världen.
Kova työ ei ole koskaan tappanut ketään, mutta miksi ottaa riski.
Hårt arbete har aldrig dödat någon, men varför chansa?
Vankila olisi tappanut hänet!
En fängelsevistelse hade tagit livet av honom.

Hän on tappanut kaikki!
Han har dödat dem allihop!
Olen tappanut kolme miestä.
Jag har mördat tre män.
Silloin hän ei ehkä olisi tappanut itseään.
Då hade han inte tagit livet av sig och ni hade inte varit rädda.
Ethän tappanut jon snowta, ethän?
Hur död är jon snow?
Hän on tappanut ainakin kaksi tyttöä.
Han har mördat minst två tjejer.
Olet tappanut 123 ihmistä.
Du har dödat 123 människor.
Hän on kuulemma tappanut paljon. kaikenlaisia ihmisiä.
Det sägs att han dödat en hel drös människor av olika sort.
Sinä olet tappanut hänet. etkö olekin?
Du har mördat honom, inte sant?
Olisipa hän tappanut itsensä kolme vuotta sitten.
Han borde ha tagit livet av sig för tre år sen. det hade varit enklare.
Olen tappanut pedon.
Jag har dräpt besten.
Se olisikin tappanut minut jo aikaa sitten.
Men egentligen borde jag ha varit död för länge sedan.
Enkö tappanut sinut aiemmin?
Har inte jag dödat dig förut?
Skip wolkowska on tappanut itsensä.
Skip wolkowska har begått självmord.
Olen tappanut sinun vuoksesi.
Jag har mördat för din skull.
Ota meidät kiinni kun olet tappanut hänet.
Kom ifatt oss när han är död.
Talo oli kylmä, koska jonkun isoisä oli tappanut itsensä siellä.
Huset var kallt för att någons farfar hade tagit livet av sig där.
Miksi et tappanut itseäsi?
Varför tog du inte livet av dig?
Olen vihainen mutta tuon iloa lapsille, joiden äiti ei tappanut itseään.
Jag är arg än. men de gläder många vars mammor inte tagit livet av sig.
Tämä on heidät tappanut kuumentuneiden kaasujen vyöry.
Detta är skredet av överhettad gas som blev deras död.
Vittali on tappanut kaksi ihmistä.
Vittali har redan begått två mord.
Olet tappanut paljon.
Du har dödat många.
Hän on tappanut naisen aiemminkin!
Han har mördat en kvinna förr!
Tiedän, ettet ole tappanut ketään.
Jag vet att du inte har dödat nån.
Olisiko hän tappanut miehesikin?
Till och med din mans död?
Darken rahl on tappanut syyttömiä pitkään, ennen kuin saavuit välimaihin.
Rahl har mördat oskyldiga långt innan du kom till midlands.
Sinä et ole tappanut kahta ihmistä.
Det är inte du som har begått två mord.

Tulokset: 3295, Aika: 0.1718

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää