TEHDÄ RUOTSIKSI

Käännös tehdä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 47761, Aika: 0.5286

Esimerkkejä Tehdä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Arvoisa puhemies, kolmas huomautus, jonka haluan tehdä, koskee euroopan perustuslakia.
Den tredje kommentaren jag vill göra, herr ordförande, gäller den europeiska konstitutionen.
Voit tehdä poliisille rikosilmoituksen verkossa.
Du kan göra en polisanmälan på nätet.
On rohkaisevaa, että euroopan unioni voi tehdä hyvää työtä balkanin ampiaispesässä.
Det är uppmuntrande att europeiska unionen kan utföra ett gott arbete i getingboet på balkan.
Tätä työtä ei voi tehdä, jos ei luota työkaveriinsa.
Det här jobbet kan man inte göra om man inte litar på sin arbetskamrat.

Miksi he haluavat tehdä vankilakokeen?
Varför vill man utföra ett fängelseexperiment?
Sitä ei pitäisi tehdä salaisissa valiokunnissa.
Det borde inte ske i hemliga utskott.
Peruutukset voidaan tehdä 72 tuntia ennen saapumisaikaa välttää rangaistus.
Avbokning kan ske 72 timmar före ankomsten för att undvika straff.
Antakaa hänen tehdä kokeita.
Låt honom utföra några test.
Haluaisin tehdä siitä vielä joitakin lyhyitä huomautuksia.
Jag skulle vara vilja tillfoga några korta anmärkningar.
Mitä aiotte tehdä tässä asiassa?
Vad tänker ni göra i detta avseende?
Mitä on tehty, mitä pitää vielä tehdä, ja mikä painaa eniten?
Vad har skett, vad måste ske ytterligare och vad väger tyngst?
Itävallassa maksaisi yli 60 miljoonaa euroa tehdä 20 viikosta pakollista.
Om 20 veckors ledighet blir obligatoriskt skulle det kosta österrike över 60 miljoner euro.
Mitä sinä aiot tehdä viikonloppuna?
Vad skall ni göra i helgen?
Hakija voi tehdä testit yksin tai osallistua ryhmätestaustilaisuuteen.
En sökande kan genomföra testen ensam eller delta i en grupptestning.
Siinä se. hän haluaa tehdä- terrori-iskun vankienvaihdon aikana.
Han vill utföra en attack under bytet.
Muissa haasteissa voit lumilautailla ja tehdä temppuja ilmassa.
I andra utmaningar, kan du åka snowboard och utföra tricks i luften.
Voisin tehdä sinusta tähden.
Du skulle kunna bli stjärna.
Haluan tehdä selväksi, että emme ole taiteilijoita vastaan.
Jag vill göra det klart att vi inte är emot konstnärer.
Sen voi tehdä melkein tiedostamattaan.
Man gör det nästan omedvetet.
Näin voidaan tehdä yhteispäätöksellä 152 artiklan mukaisesti.
Detta kan ske genom ett medbeslutandeförfarande enligt artikel 152.
Se, mitä aion tehdä, on synti hänen silmissään.
Det jag ska genomföra är en synd i hans ögon.
Vain lääkäri saa tehdä leikkauksen.
Endast en läkare får utföra operationen.
Ei sitä tarvitse tehdä suullisesti täysistunnossa.
Det behöver inte ske muntligt under ett plenarsammanträde.
Pitääkö tästä kaikesta tehdä pakollista opettajankoulutuksessa, koska EU sanoo niin?
Måste allt detta göras obligatoriskt i lärarutbildningen för att EU säger det?
Alkuperäisten kantasolujen kanssa voimme tehdä, mitä tahdomme.
Med de ursprungliga stamcellerna skulle vi kunna inducera hur vi ville.
Aiotko tosiaan tehdä tämän?
Tänker du verkligen genomföra det här?
Haluan tehdä kenties uskaliaan mutta yksinkertaisen vertailun sähköenergiaan.
Jag vill göra en kanske djärv men enkel jämförelse med elenergi.
Tämä työ pitää tehdä hyvin.
Här gör man jobbet ordentligt.
Oikean youtube-videon turvin voin tehdä howardille vasektomian.
Med rätt youtube-video skulle jag kunna sterilisera howard.
Mitä eu:n pitäisi tehdä?
Vad ska EU göra?

Tulokset: 47761, Aika: 0.5286

"Tehdä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää