TEILLE TÄMÄN RUOTSIKSI

Käännös teille tämän vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 71, Aika: 0.1097

Esimerkkejä Teille Tämän käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kerron teille tämän.
Jag säger er detta.
Unohdin antaa teille tämän, majuri.
Jag glömde att ge er det här, major.
Halusin antaa teille tämän ilmoituksen.
Jag ville lämna er detta meddelande.
Lupaan teille tämän, okimaw.
Jag lovar dig detta, okimaw.

Halusin antaa teille tämän.
Jag ville ge er det här.
Leski pyysi antamaan teille tämän.
Hon bad mig ge er detta.
Illenore pyysi antamaan teille tämän.
Hon bad mig att ge er det här.
Lupaan teille tämän.
Jag lovar er detta.
Isä halusi antaa teille tämän.
Far ville ge dig detta.
Kiitoksena new yorkin asukkailta- haluamme luovuttaa teille tämän.
Som ett tack från alla new yorks invånare, vill jag ge dig detta.
Halusin vain tuoda teille tämän.
Jag vill bara ge er det här.
Teidän majesteettinne, yksi vieras pyysi minua antamaan teille tämän.
En av gästerna bad mig ge er det här.
Siksi annan teille tämän.
Det är därför jag ger er det här.
Unohdin antaa teille tämän.
Jag glömde ge er det här.
Tai ehkä halusin näyttää teille tämän!
Eller så ville jag visa er det här!
Hra cuthbert käski antaa teille tämän.
Mr cuthbert sa att jag skulle ge er det här.
Rva pierpont käski antaa teille tämän.
Fru pierpont bad mig att ge er det här.
Näytän teille tämän.
Nu ska jag visa er det här.
Ja ojentaa teille tämän arvokkaan lahjan.
Och ge er denna väldigt speciella gåva.
Kanava 43 raportoi teille tämän merkittävän tapahtuman vaiheista.
Helikopter 43 till dig, denna anmärkningsvärda efterverkan.
Hän antoi teille tämän asun ja te menitte hänen sänkyynsä!
Han gav dig denna dräkt och du gick till hans säng!
Halusin näyttää teille tämän toisen pellon.
Jag ville visa er det här andra fältet.
Hän käski tai pikemminkin pyysi minua tuomaan teille tämän kirjeen.
Han sa åt mig... eller snarare bad mig att ge er det här brevet.
Esitän teille tämän kysymyksen.
Jag ställer er den frågan.
Tämän vuoksi esitän teille tämän lyhyen katsauksen.
Detta är anledningen till denna min korta inledning om det förflutna.
Halusin antaa teille tämän ennen tunnin alkua.
Jag ville ge dig den här innan du börjar lektionen.
Hän pyysi minua jättämään teille tämän pienen lahjan.
Han bad mig också ge er den här lilla gåvan å hans vägnar.
Lähden nyt ia annan teille tämän paperin.
Jag ska lämna er med det här pappret.
Tarjoan teille tämän jalokiven. maallani on vain se.
Jag erbjuder er nu denna juvel, allt mitt land har kvar att erbjuda.
Kuka antoi teille tämän kontaktin?
Vem gav er den här kontakten?

Tulokset: 71, Aika: 0.1097

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "teille tämän"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää