TEKISI RUOTSIKSI

Käännös tekisi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2570, Aika: 0.1418

Esimerkkejä Tekisi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän tekisi niin myöhemmin.
De kommer göra det senare.
Neljäs tänään tekisi niistä kaikkein onnettomat kotijoukkue 84 vuotta.
En fjärde dag skulle göra dem mest olyckliga hemmalaget under 84 år.
Miksi emme tekisi samoin euron kanssa?
Varför inte göra detsamma med euron?
Se tekisi uralleni hyvää.
Det hade varit bra för min karriär.

Sopimuksen täytäntöönpano tekisi yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tehokkaamman ja yhdenmukaisemman.
Fördragets genomförande skulle göra gusp effektivare och mer konsekvent.
Miksi emme tekisi samoin välimeren unionin kehyksessä?
Varför inte göra det inom ramen för medelhavsunionen?
Kuka nykypäivänä tekisi näin?
Vem gör så idag?
Miksi sarah tekisi näin?
Varför skulle sarah göra så här?
Se tekisi tappamisestasi vielä makoisampaa!
hade jag njutit ännu mer av att döda dig.
Se tekisi lulan ohjelmasta uskottavan.
Det skulle göra lulas agenda trovärdig.
Se tekisi minut hyvin onnettomaksi.
Det skulle göra mig mycket olycklig.
Ei ole yhtään, joka hyvää tekisi, ei yhden yhtäkään.
Ingen finns som gör det goda, inte en enda.
Tai ei tekisi jotain.
Eller inte göra någonting.
Se tekisi oloni paremmaksi.
hade jag mått bättre.
Miksi emmett sellaista tekisi?
Varför gjorde emmet så?
Miksi hän tekisi sen?
Varför gjorde han det?
Entä mitä tekisi poliisi?
Men vad gör polisen?
Ei ole mitään syytä, miksi emme tekisi näin.
Det finns ingen anledning att inte göra det.
Sellainen tekisi meistä maalitauluja.
Man hade blivit ett lätt byte.
Teinä en tekisi tuota.
Jag hade inte gjort det om jag var ni.
Gue/ngl-ryhmän tarkistusluonnos tekisi tämän vieläkin selvemmäksi ja myönteisemmäksi.
Ändringsförslaget från gue/ngl-gruppen skulle göra det ännu tydligare och bestämdare.
Mitä hän tekisi?
Vad gjorde hon?
Raitis ilma tekisi sinulle hyvää.
Frisk luft skulle göra dig gott.
Mitä dean tekisi?
Vad ska göra dean då?
Luuletko että hän tekisi tällaista?
Tror du han gjort det här?
Ilmatuki tekisi tästä liian helppoa.
Flygunderstöd? det hade varit för enkelt.
Mutta mitäpä ei tekisi lapsensa vuoksi?!
Men vad gör man inte för sitt barn!!
Miksi kukaan tekisi näin?
Varför skulle någon göra så?
Mitä hän sillä tiedolla tekisi?
Vad gör han med det beskedet?

Tulokset: 2570, Aika: 0.1418

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää