TIEDÄ RUOTSIKSI

Käännös tiedä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30274, Aika: 0.5441

Esimerkkejä Tiedä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ei, en oikeastaan tiedä.
Alltså, jag vet faktiskt inte.
Henkilökunta ei tiedä englanti.
Personalen känner inte engelska.
No, en oikein tiedä.
Tja, jag vet inte riktigt.
Mjaa'a, enpä tiedä.
Jag...äh, jag vet inte.

Monet eivät tiedä tästä vielä.
Många känner fortfarande inte till det.
En tiedä missä mennään.
Har ingen aning om vart vi ska.
En tiedä niistä mitään.
Jag känner inte till dem.
En edes tiedä miksi.
Men jag förstår inte varför.
En tiedä, haluaisinko naimisiin.
Jag vet inte om jag skulle vilja gifta mig.
Et tiedä, mitä olet tekemässä.
Du har ingen aning om vad du gör.
En tiedä mitään siitä.
Jag känner inte till det.
Et selvästikään tiedä, mitä minä tahdon.
Du har tydligen ingen aning om vad jag vill.
Luuletko, että en tiedä, mitä touhuat?
Tror du inte jag fattar vad det är med dig?
En edes tiedä miksi.
Jag förstår inte varför.
En tiedä, miksi tämä ehdotus tehdään nyt.
Jag vet inte varför detta förslag läggs fram nu.
En tiedä, mitä teen väärin!
Jag fattar inte vad jag gör för fel!
En tiedä mistä he puhuvat.
Jag förstår inte vad de pratar om.
En tiedä, mikä on totta.
Jag vet inte vad som är sant.
Et tiedä, miten paljon rakastan sinua.
Du anar inte hur mycket jag älskar dig.
Emme tiedä minne.
Ingen aning om vart.
En tiedä ketään uutta.
Jag känner ingen ny.
Etkö tiedä, minne haluaisit mennä?
Jag förstår inte vart du vill komma?
En tiedä, miten vitussa chapman tekee sen.
Jag fattar inte hur fan chapman gör.
Emme tiedä, mitä hän aikoo.
Vi har ingen aning om hur han tänker.
En tiedä en osaa selittää.
Jag vet inte, kan inte förklara.
Britit eivät vielä tiedä siitä.
Britterna känner inte till det än.
Et tiedä, mitä on vastassasi.
Du anar inte vad du står emot.
En tiedä mistä he puhuvat.
Jag förstår inte vad dom pratar om!
En tiedä ymmärsinkö oikein mitä tarkoitit.
Jag vet inte om du riktigt förstod hur jag menade.

Tulokset: 30274, Aika: 0.5441

"Tiedä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää