TIESIN RUOTSIKSI

Käännös tiesin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4212, Aika: 0.1361

Esimerkkejä Tiesin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Arvoisa puhemies, tiesin, että olette ymmärtäväinen mies.
Herr ordförande! jag visste att ni är en förstående man.
Se oli ennen kuin tiesin, mihin hän käyttäisi vapautensa.
Det var innan jag förstod hur han skulle hantera friheten.
Voi luoja, tiesin sen!
Gud, jag visste det!
Tiesin tarkalleen, mitä aioin tehdä.
Jag visste exakt vad jag ville göra.

Kun tiesin, että se on talossa sisällä.
När jag förstod att den var inne i huset.
Ernest! oma ernestini! tiesin oitis, ettei sinulla voinut olla muuta nimeä.
Min egen ernest, jag kände direkt att du inte kunde heta nåt annat.
Tietysti tiesin sen. minä pystyn siihen.
Det visste jag förstås och jag pallar det.
Tiesin, että halusimme viettää aikaa kruller-mullerin museo ja openlucht museo.
Jag visste att vi ville tillbringa tid på kruller-müller museum och openlucht museum.
Mutta tiesin, että oli aika lähteä isäni talosta.
Men jag förstod att det var dags att lämna min pappas hus.
En, mutta tiesin hänet.
Nej, men jag kände till henne.
Mutta tiesin, että tanskanmaalla olisi jotain mätää.
Men jag anade att det var nåt skumt i görningen.
Tiesin, että olet täällä.
Jag förstod att du var här.
Tietysti, tiesin kaikista hänen jutuistaan.
Självklart. jag kände till alla hans affärer.
Tiesin, että näin kävisi.
Jag visste att detta skulle hända.
Minä tiesin, mitä halusin.
Själv visste jag vad jag ville.
Koska tiesin, miltä hänestä tuntui.
För jag vet hur hon mådde.
Tiesin sen.
Minä kyllä tiesin viisivuotiaana, mitä humala tarkoittaa.
När jag var fem visste jag precis vad full betydde.
Tiesin, että jotain oli vialla.
Jag visste att något var fel.
Vasemmalta. tiesin sen.
Jag anade det.
Tiesin abigailista.
Jag kände till abigail.
Tiesin, että jotain tapahtuisi.
Jag anade att något skulle hända.
Toisin kuin lehtimiehet, tiesin, mistä rupeaisin etsimään.
Till skillnad från journalisterna visste jag var jag skulle börja leta.
Tiesin, että tämä oli yksi mieliaiheistanne.
Jag visste att detta var ett av dina favoritämnen.
Tiesin heti, että olimme unohtaneet sen.
Jag förstod direkt att vi hade glömt honom.
En kertonut koska tiesin, mitä olisit ajatellut.
Jag sa inget för jag vet vad ni skulle tro.
Tiesin asiasta.
Jag kände till det.
Tiesin siitä, koska olin töissä siellä.
Jag kände till det, för jag arbetade där.
Tiesin, että se vaivasi sinua.
Jag förstod att det bekymrade dig.

Tulokset: 4212, Aika: 0.1361

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää