TIETOA RUOTSIKSI

Käännös tietoa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 7956, Aika: 0.2391

Esimerkkejä Tietoa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lisää tietoa saat poliisin verkkosivuilta.
Mer information finns på polisens webbplats.
Kiitos paljon teidän inspiraatiota, tietoa ja toivoa… wendy, new york.
Tack så mycket för din inspiration, kunskap och hopp… wendy, new york.
Tästä löydät tietoa laeista ja oikeusturvasta.
Här hittar du information om lag och rättsskydd.
Tietoa ei ole sallittu.
Ingen data tillåten.

Matkailu ja viidakon matkat tietoa.
Resor och djungelturer information.
Mitä enemmän tietoa päättäjillä on, sitä parempia päätöksiä he tekevät.
Desto mer kunskap beslutsfattare har desto bättre beslut fattar de.
Jaa kokemuksia ja tietoa, elää ja nauttia.
Dela erfarenheter och kunskap, leva och njuta.
Järjestelmä sisältää tietoa kadonneista henkilöistä, varastetuista tavaroista ja oikeuskäsittelyistä.
Systemet innehåller uppgifter om saknade personer, stöldgods och rättsprocesser.
Tietoa kokkolastasuomi ruotsi englanti.
Information om karlebyfinska svenska engelska.
Lue tietoa CD- ROM: lta.
Läser data från CD-ROM- enhet.
Oli tarpeetonta levittää salaista tietoa tällä tavalla.
Det var onödigt att sprida hemlig information på det här viset.
Vapaaehtoispalvelu tuottaa ymmärtämystä ja tietoa, jota ei voi saada koulunpenkillä.
Volontärtjänst skapar en förståelse och kunskap som man inte kan få på skolbänken.
Se on salaista tietoa, mutta jos hän kuuntelee, haluan sanoa.
Det är hemligstämplade uppgifter, men om han lyssnar, vill jag säga.
Tuo tietoa alexandria- ohjelmasta.
Importera data från alexandiaboksamling.
Lisää tietoa hinnat ja varaus -sivulta.
Mer info på pris- och bokningssidan.
Mistä ja miten on mahdollista saada objektiivista ja puolueetonta tietoa?
Var och hur kan vi få objektiv och opartisk information?
Muuta tietoa liite- ohjeet betaferon- pistoksen ottamiseksi itse.
Övriga upplysningar bilaga- procedur för självinjektion.
Jaa kokemuksia ja tietoa, elää ja nauttia.
Utbyta erfarenheter och kunskap, leva och njuta.
Tuo tietoa delicious library: stä.
Importera data från delicous- bibliotek.
Tietoa valmistajasta- muut tuotteet.
Tillverkare info- andra produkter.
Ifadon turvatoimenpiteet ifado sisältää jakelultaan rajoitettua tietoa.
Säkerhetsåtgärder för ifado ifado innehåller uppgifter med begränsad spridning.
He haluavat heti tietoa ja valtaa.
De vill ha kunskap och makt- nu.
Ohjelmiston avulla polttaa tietoa levylle ja ohittaa kopiosuojauksen.
Mjukvaran gör det möjligt att bränna data på en disk och kringgå kopieringsskydd.
Tarkempaa tietoa tulee sähköpostitse!
Mer info fås via mail.
Muuta tietoa en 1.
Övriga upplysningar kä_d 1.
Meidän tehtävämme on kuitenkin tarjota tietoa.
Men vår uppgift är att tillhandahålla information.
Enfuvirtidin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa.
Det är inte känt om enfuvirtid utsöndras i human mjölk.
Jos rekisteröidyt, sinun täytyy toimittaa htc:lle tämänhetkistä, täydellitä ja tarkkaa tietoa.
Om du registrerar dig måste du förse HTC med aktuella, fullständiga och korrekta uppgifter.
Toinen huomautukseni koskee tieteellistä tietoa.
Mina andra punkt rör vetenskapliga uppgifter.
On yleistä tietoa, että arthur uhraisi elämänsä kenen tahansa alamaisen takia.
Det är allmänt känt att arthur skulle offra livet för nån av sina undersåtar.

Tulokset: 7956, Aika: 0.2391

KATSO MYÖS

Katso myös


"Tietoa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää