TODISTAA RUOTSIKSI

Käännös todistaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2202, Aika: 0.1611

Esimerkkejä Todistaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tutkimusmatkan etelänavalle piti todistaa, että maa on ontto.
Expedition till sydpolen skulle bevisa att jorden var ihålig.
Miten voidaan todistaa, ettei hänelle tapahtunut mitään?
Hur kan man bevisa att ingenting har hänt honom?
Uskon, että kaikki voivat todistaa, että tämä äänestys toimitettiin täysin puolueettomasti.
Jag tror att alla kan vittna om att denna omröstning genomfördes helt objektivt.
Se todistaa, miten hyödyllinen on valiokunnan suora yhteys kansalaisiin.
Det visar hur viktiga utskottets direktkontakter med medborgarna är.

Haluaisin todistaa syyttäjän puolesta.
Jag vill vittna å den åklagades vägnar.
Komission pitäisi nyt myös todistaa, että se saa tilanteen hallintaansa.
Kommissionen bör nu också bevisa att den kan få situationen under kontroll.
Voin itse todistaa sen, koska olen useita kertoja käynyt kanariansaarilla.
Jag kan själv intyga detta, eftersom jag besökt kanarieöarna ett flertal gånger.
Pitääkö minun todistaa oikeudessa?
Måste jag vittna i domstol?
Kysely toisensa jälkeen todistaa siitä, että euroskeptikot ovat väärässä.
Undersökning efter undersökning visar att eu-skeptikerna har fel.
Et voi todistaa, että se on minun.
Du kan inte bevisa att den är min.
Tämä todistaa, että tiedämme, miten ajankohtainen tämä aihe on.
Det visar att vi är medvetna om hur aktuell denna fråga är.
Voit siis todistaa häntä vastaan?
Så du kan vittna mot honom?
Entä jos voisin todistaa, että altruisminne on harhaa?
Tänk om jag kan bevisa, matematiskt, att all altruism är en illusion.
Voin todistaa, että hän on toteuttanut suuria henkilökohtaisia ponnisteluja tämän mietinnön laatimiseksi.
Jag kan intyga att han personligen har ansträngt sig mycket i utarbetandet av detta betänkande.
No, tämä todistaa, että kukaan ei enää hallitse tätä maailmaa.
Visst är detta ett bevis på att ingen längre styr världen.
Hän aikoi todistaa venäläisiä vastaan.
Han skulle vittna mot ryssarna.
Hän ei voinut todistaa tai kumota matemaattista yhtälöään.
Han kunde inte bevisa eller motbevisa sitt matematiska resonemang.
Voiko kukaan todistaa sen?
Kan nån intyga det? megan!
Minun pitää todistaa, että hän tappoi wun estääkseen sopimuksen.
Men jag behöver bevis för att han mördade wu.
Se todistaa, että kaikilla on hintansa. aivan kaikilla.
Det visar att alla har ett pris.
Toivomme, että tämä todistaa sen poliittisen merkityksen.
Vi hoppas att det är ett bevis på dess politiska relevans.
Tämä todistaa, että täällä oli vapaamuurareita.
Det här visar att frimurare har varit här. ett gott omen.
Maksu pitää todistaa.
Vi behöver bevis på betalning.
Et kai aio todistaa tuttujamme vastaan?
Du tänker väl inte vittna mot nån vi känner?
Voiko kukaan todistaa, että olitte providencessa ja hyannisissa?
Kan nån intyga att ni var i hyannis och providence?
Tämä todistaa, että jollakulla ei ollut aivokasvaimia.
Det här bevisar att någon inte har hjärntumörer.
Voin todistaa sen sinulle.
Jag kan bevisa det för dig.
Tämä todistaa ketsupista, ettei erehtyä voi.
Det är ett bevis på ketchup att det inte kan finnas någon förvirring.
Et vain saa todistaa.
Du får bara inte vittna.
Voin todistaa syyttömyytesi.
Jag kan intyga din oskuld.

Tulokset: 2202, Aika: 0.1611

"Todistaa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää