TODISTEITA RUOTSIKSI

Käännös todisteita vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2698, Aika: 0.1559

Esimerkkejä Todisteita käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ei ole todisteita siitä, että tuhkarokkorokote voisi aiheuttaa SSPE: ta.
Det finns inga bevis på att mässlingvaccin kan orsaka SSPE.
Todisteita teknisistä ongelmista ei ole.
Teknisk bevisning saknas dock.
Tieteellisiä todisteita ei kuitenkaan ole.
Vetenskapliga bevis saknas dock.
Emme tiedä sitä. vielä on paljon todisteita tutkimatta.
Det är mycket bevismaterial kvar att gå igenom.

Tieteellisiä todisteita ei kuitenkaan ole.
Vetenskapliga bevis saknas dock fortfarande.
En halua valmistella syytettä ilman teknisiä todisteita.
Utan teknisk bevisning vill jag inte förbereda åtal. kurt har rätt.
Käytännössä sinä tuhoat todisteita- ja lisäksi pimität niitä.
Formellt sett förstör du bevismaterial, och undanhåller det dessutom.
Mutta ei heillä ole todisteita.
Men deras bevisning är så svag.
Saamme joka päivä uusia todisteita siitä, että näin ei ole.
Varje dag ger ett nytt bevis för att det ingalunda skulle vara så.
Ei ole todisteita siitä, että kalsiumfolinaatilla olisi vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.
Det finns inga belägg för att kalciumfolinat påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Ne ovat todisteita.
Låt bli dem. det är bevismaterial.
Jos sinulla on todisteita uhkailusta ja häirinnästä, ne kannattaa säilyttää.
Om du har bevis på hot och trakasserier är det bra att spara dem.
Muuta todisteita et tarvitse.
Mer bevis behövs inte.
Uusia todisteita echols-jutussa.
Ny bevisning i echolsmålet.
Mitä todisteita sinulla on tälle?
Vilket belägg har du för det?
Onko muita todisteita?
Föreligger annat bevismaterial?
West memphisissä on tullut esiin uusia todisteita.
Ny bevisning har kommit fram i west memphis.
Todisteita on paljon.
Det finns många bevis.
Mitä todisteita sinulla on tälle?
Vilka belägg har du för det?
Ehkä dynamiikasta on ollut todisteita, mutta vasta muutamana viime viikkona.
Kanske har det funnits tecken på dynamisk kraft, men endast under de senaste veckorna.
Siitä ei ole todisteita, kuka teki rikoksen, josta miestä syytetään.
Däremot har vi inte bevis på vem som begick brottet han anklagas för.
Mitä todisteita pitäisi huomioida?
Vilka bevisning borde beaktas?
Miten saat tuomion ilman todisteita?
Hur ska du kunna fälla mig utan bevismaterial, eric?
Onko teillä mitään todisteita?
Har du något bevis?
Esitin vääriä todisteita kollegaani arnold flassia vastaan.
Jag gav falskt vittnesmål mot min kollega, arnold flass.
Sinulla ei ole todisteita sen paikkansapitävyydestä. WILLIAM.
Du har inga belägg för dess giltighet.
Ette ole siis koskaan huomannut todisteita rituaalisesta hyväksikäytöstä?
Har du sett tecken på rituella övergrepp?
Täällä on todisteita miehestä ja kahdesta naisesta- ja pirusti .45-kaliiperisia hylsyjä.
Vi har bevis på två kvinnor och en man, och kartonger med 45 mm patroner.
Summersia vastaan ei ole fyysisiä todisteita. pelkkää psykologista manipulaatiota.
Det finns fortfarande ingen fysisk bevisning mot summers bara psykologisk manipulation.
Onko teillä mitään todisteita?
Finns det några bevis?

Tulokset: 2698, Aika: 0.1559

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää