TONY RUOTSIKSI

Käännös tony vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 2742, Aika: 0.1012

Esimerkkejä Tony käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sen lähettiläs tony blair ei edes ikinä ole ollut gazassa.
Dess sändebud tony blair har aldrig ens varit i gaza.
Toukokuuta- tony blairista tuli yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri.
Maj- tony blair blir premiärminister i storbritannien.
Ja tony... teki tekonsa vain suojellakseen minua.
Och tony... han gjorde det han gjorde bara för att skydda mig.
EU ja tony blair ansaitsevat toisensa.
EU och tony blair förtjänar varandra.

Se kaveri tony, en muista sukunimeä, maksoi suojelustaan.
Den här killen tony... jag har glömt hans efternamn. han betalade för skydd.
Toivon, että tony blair ja george bush olisivat käyneet siinä sairaalassa.
Jag önskar att tony blair och george bush hade besökt det sjukhuset.
Tony, sitä on vaikea uskoa.
Åh, tony... det är svårt att tro.
Nyt, tony... seuraavassa kohtauksessa etsit ginaa, ja gina etsii sinua.
Nu, tony... i nästa scen letar du efter gina och gina letar efter dig.
Tony gilroy, yhdysvaltalainen elokuvakäsikirjoittaja ja -ohjaaja.
Tony gilroy, amerikansk manusförfattare och regissör.
Tony garnier, ranskalainen arkkitehti.
Tony garnier, fransk arkitekt.
Tony, gibbs ja kate.
Tony... gibbs... kate.
Tony, pärjäilehän.
Tony... sköt om dig nu.
Tony blair, ison-britannian ent. pääministeri.
Tony blair- tidigare premiärminister av storbritannien.
Tony, minä peikään.
Tony...... jagärrädd.
Tony visconti- taustalaulu.
Tony visconti- stråkarrangemang.
Tony... haluaa johtaa tämän kaupungin mafiaa.
Tony... vill driva maffian i den här stan.
Ilmoita tästä arvioinnista tony c.
Anmäl det här omdömet tony c.
Te olette täällä tänään, ja tony blair on jälleen poissa.
Ni är här i dag och tony blair är återigen frånvarande.
Tony, mitä me teemme tohtori taylorin suhteen?
Tony... vad ska vi göra med dr taylor?
Vierailevina ääninä tom poston ja tony bennett.
Gästskådespelare: tom poston och tony bennett.
Tony, monitoroi häntä tarkkailuhuoneesta.
Tony... övervaka honom från observationsrummet.
Tony blair, ison-britannian ent. pääministeri.
Tony blair, brittisk f.d. premiärminister.
Tony... helvetti sentään!
Tony... herrejävlar!
Tony martin, yhdysvaltalainen näyttelijä ja laulaja.
Tony martin, amerikansk skådespelare och sångare.
Tony, voisimmeko keskittyä rikokseen toimialueellamme?
Tony... kan vi fokusera på ett brott inom vår jurisdiktion?
Kysymys nro 6 tony cunningham H-0388/97.
Fråga nr 6 från tony cunningham H-0388/97.
Tony curtis, yhdysvaltalainen näyttelijä.
Tony curtis, amerikansk skådespelare.
Tony bennett, yhdysvaltalainen laulaja.
Tony bennett, amerikansk sångare.
Muistan tässä parlamentissa yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin tony blairin kanssa käydyn keskustelun.
Jag minns debatten i parlamentet med den brittiska premiärministern tony blair.
Myyntiluvan haltija MERIAL 29 avenue tony garnier F- 69007 LYON ranska.
Innehavaren av godkännandet för försäljning MERIAL 29 avenue tony garnier F- 69007 lyon FRANKRIKE.

Tulokset: 2742, Aika: 0.1012

KATSO MYÖS

Katso myös


"Tony" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää