TULI RUOTSIKSI

Käännös tuli vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 13924, Aika: 0.4563

kom (4205) blev (3333) eld (278) är (212) trädde (215)

Esimerkkejä Tuli käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Riippumattomuus tuli vuonna 1976.
Självständighet kom i 1976.
Kesä tuli takaisin!
Sommaren kom tillbaka!!
Milnerin johdossa siitä tuli venäjän suurin sähköpostiyhtiö ja maan merkittävin tekniikkayhtiö.
Under milners ledning blev det rysslands största e-postbolag och landets mest betydande teknikbolag.
Puu, tuli, maa, metalli ja vesi.
Vatten, eld, jord, trä och guld/metall.

Todellisuudesta tuli kuitenkin toisenlaista.
Verkligheten blev dock en annan.
Siirtolaisia tuli ilmeisesti gotlannista, ruotsin itärannikolta ja suomen ruotsalaisyhteisöistä.
Migranterna kom uppenbarligen från gotland, från sveriges östkust och från finlands svenskbygder.
Kasvua tuli 23 prosenttia.
Tillväxten är 23 procent.
Loppujen lopulta vastauksena tuli ranskankielinen kirje.
Till sist kom ett brev på franska.
Oikeaoppisessa joogaharjoituksessa yhdistyvät tuli, vesi, ilma ja maa.
En magiker som använder sig av eld, vatten, luft och jord.
Abrahamista tuli heti melkisedekin katoamisen jälkeen arka ja pelokas.
Abraham blev räddhågad och skygg genast efter melkisedeks försvinnande.
Maa, vesi, tuli ja ilma.
Vatten, eld, jord och luft.
Hän tuli luokseni.
Hon kom till oss.
Kirjasta tuli kansainvälinen menestys.
Boken är en internationell dundersuccé!
Kuvista tuli yllättävän hienoja.
Förvånansvärt bra blev bilderna!
Suomen perustuslaki tuli voimaan 1. maaliskuuta 2000.
Finlands grundlag trädde i kraft den 1 mars 2000.
Vuonna 1945 hän tuli neuvonantajana ranskan atomienergiajärjestön commissariat.
År 1945 blev han rådgivare till den franska atomenergiorganet kommissariatet.
Minusta laulusta tuli tosi upea.
kom en riktigt bra låt.
Valittu tuli taistelemaan laumaa vastaan.
Den utvalde är här för att kämpa mot horden.
Maa, vesi, tuli ja ilma.
Jord, eld, luft och vatten.
Asetus tuli voimaan vuonna 2004.
Förordningen trädde i kraft 2004.
Saksa tuli toiseksi ja itävalta kolmanneksi.
Tvåa är österrike och trea tyskland.
Geoff tuli!
Geoff är här!
Maa, vesi, tuli ja ilma.
Luft, eld, jord och vatten.
Kesälomaakin tuli vietettyä kolme viikkoa.
Men tyvärr är det sommaruppehåll i tre veckor.
Hän tuli auttamaan.
Han ska hjälpa oss.
Pöytäkirja tuli voimaan vuonna 2005.
Protokollet trädde i kraft 2005.
Monsterimonni tuli, näki ja voitti.
Zlatan kom, sågs och segrade.
Espoosta tuli kaupunki vuonna 1972.
Esbo blev en stad år 1972.
Rautajalka tuli!
Järnfot är här!
Alikersantti amerikka tuli pelastamaan meidät rättipäiltä.
Korpral amerika ska rädda oss från trashuvudena.

Tulokset: 13924, Aika: 0.4563

"Tuli" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää