TULIN RUOTSIKSI

Käännös tulin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 5340, Aika: 0.3239

Esimerkkejä Tulin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kun tulin eurooppaan vuonna 1989, meillä ei ollut elintarvikeongelmaa.
När jag kom till europa 1989 hade vi inget livsmedelsproblem.
Kun tulin kotiin.
När jag kom hem.
En, tulin oikeuttamaan ne.
Nej, jag ska rättfärdiga dem.
Joten tulin kuitenkin.
jag kom ändå.

Tulin neuvottelemaan kanssasi.
Jag är här för att förhandla.
Tulin tapaamaan jamison sumpteria.
Jag ska träffa jamison sumpter.
Olen. tulin äsken.
Ja, jag kom just.
Tulin puhumaan poikani kanssa.
Jag ska prata med min son.
Aloin kirjoittaa, kun tulin maaniseksi.
När jag blev manisk började jag skriva.
Tulin kertomaan päinvastaista.
Jag är här för att säga det motsatta.
Tulin auttamaan isääsi ja sinua.
Jag ska hjälpa din pappa och dig.
Tulin rukoilemaan kanssasi.
Jag är här för att be med dig.
Tulin luoksenne, koska tarvitsen viisauttanne.
Jag kom till er eftersom jag behöver er visdom.
Tulin vain tarkastamaan, miten voit.
Jag ville titta in, och se hur du mår.
Tulin todella kipeäksi!
Så sjuk jag blev!
Tulin kävellen, joten minulla ei ole mitään mukanani.
Nej, jag gick hit, så jag har inget med mig.
Tulin hakemaan mithrandirin ja lähden hänen kanssaan.
Jag är här för mithrandir och jag ska lämna med honom.
Sitten tulin ja mokasin kaiken.
Och så hoppade jag in och strulade till det, okej?
Tulin luoksenne, koska haluan tietoa.
Jag kom till er eftersom jag vill ha kunskap.
Tulin surulliseksi, kun luin sitä.
Jag blev skitförbannad när jag läste det.
Tulin hakemaan sinut camelotiin.
Jag ska ta dig tillbaka till camelot.
Tulin uteliaaksi, kun jätit vain yhden viestin 20:n sijaan.
Jag blev nyfiken när du bara lämnade ett meddelande i stället för 20.
Tulin tapaamaan peter benedettoa.
Jag ska träffa peter benedetto.
Anteeksi, että tulin etuajassa.
Förlåt att jag kommer tidigare.
Tulin suomeen ruotsin kautta.
Jag kom till finland via sverige.
Tulin salaa rajan yli.
Jag smet in över gränsen.
Tulin niin pian kuin pääsin. tämä on häpeällistä.
Jag skyndade hit, det här var tråkigt.
Tulin ryhmäpanoa varten.
Jag är här för att ha gruppsex.
Tulin hakemaan lapset.
Jag är här för att hämta barnen.
Tulin hotelliin pari tuntia sitten.
Jag checkade in för några timmar sen.

Tulokset: 5340, Aika: 0.3239

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää