TULITTE TÄNNE RUOTSIKSI

Käännös tulitte tänne vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 171, Aika: 0.1167

Esimerkkejä Tulitte Tänne käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sitten tulitte tänne.
Och sen kom ni hit.
Miksi tulitte tänne?
Varför? varför är ni här?
Miksi tulitte tänne?- viimeisessä viestissään.
Varför kom ni hit?
Tulitte tänne kuulemma vapaaehtoisesti.
Man säger att du kom hit frivilligt.

Minkä takia tulitte tänne?
Av vilken anledning kom ni hit?
Miksi tulitte tänne?
Nu, varför är ni här?
Kysymys kuuluu, miksi tulitte tänne... tänään?
Frågan är: varför kom ni hit i dag?
Siksikö tulitte tänne?
Var det därför du kom hit?
Miksi sitten tulitte tänne?
Varför är ni här?
Senkö takia tulitte tänne?
Är det därför ni kommit hit?
Miksi tulitte tänne?
Varför har ni kommit hit?
Missä olitte, ennen kuin tulitte tänne?- olin kotona.
Var var du innan du kom hit?
Miksi tulitte tänne?
Varför är ni här?
Miss menken, miksi tulitte tänne?
Varför kom ni hit?
Kiitokset siitä, että tulitte tänne.
Tack för ni kommit hit ikväll.
Missä olitte ennen kuin tulitte tänne, hra.
Var bodde du innan du kom hit, mr.
Ja tulitte tänne.
Och så kom ni hit.
Miksi tulitte tänne itse?
Varför är ni här personligen?
Kiitos, kun tulitte tänne tänä iltana.
Tack så mycket för att ni kommit hit ikväll.
En koskaan ymmärtänyt sitä, ennen kuin tulitte tänne.
Det förstod jag inte förrän du kom hit.
Siksikö tulitte tänne?
Så därför kom ni hit?
Miksi tulitte tänne?
Varför kom ni hit?
Kiitos, kun tulitte tänne.
Tack för att ni kommit hit.
Miksi tulitte tänne, oikeasti?
Varför kom ni hit?
Kiitos, kun tulitte tänne.
Välkomna och tack för att ni kommit hit.
Tervetuloa. kiitos, kun tulitte tänne.
Välkomna och tack för att ni kommit hit.
Mutta miksi tulitte tänne?
Men varför kom ni hit?
Miksi muuten yleensä tulitte tänne?
Varför kom ni hit egentligen?
Koska tulitte tänne?
När kom ni hit?
Miten tulitte tänne?
Hur kom ni hit?

Tulokset: 171, Aika: 0.1167

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Tulitte tänne" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää