TULLA RUOTSIKSI

Käännös tulla vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 11518, Aika: 0.6207

Esimerkkejä Tulla käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Voit tulla minun luokseni.
Du får komma till mig.
Euroopan unionista voi tulla turvasatama muuttuvassa maailmassa.
EU kan bli en trygg fristad i en föränderlig värld.
Voit kuitenkin tulla aikaisemmin ja jättää matkatavarat.
Du kan dock komma tidigare och lämna ditt bagage.
Voiko isi tulla?
Får pappa följa med?

Kölnin huippukokouksesta voi tulla historiallinen.
Köln kan bli ett historiskt toppmöte.
Voit tulla ilman ajanvarausta tai varata ajan numerosta 09_816_31300.
Du kan komma utan tidsbokning eller boka tid på numret 09 816 31300.
Voit tulla yläkertaan jos haluat.
Du får följa med upp om du vill.
Kiinasta voi tulla todellinen suurvaltio vain, jos se kunnioittaa vähemmistöjensä oikeuksia.
Kina kan bara bli verkligt storslaget om man respekterar sina minoriteter.
Voin tulla sinuakin rikkaammaksi.
Jag kan vara rikare än du.
Voit tulla ja jäädä päiviä, viikkoja tai kuukausia.
Du kan komma och bo i dagar, veckor eller månader.
Voinko minäkin tulla pohjoisnavalle?
Får jag följa med till nordpolen?
Kuka haluaisi tulla mukaan messuilemaan?
Nån som vill komma å mysa med mig?
Jos haluat tulla daamikseni.
Om du vill vara min dejt?
Siitä ei voi koskaan tulla EU: n tehtävää.
Det kan aldrig bli en uppgift för EU.
Huomenna taitaa tulla valmista.
Imorgon ska det va klart!
Voiko griffinkin tulla?
Får griffin följa med?
Voit tulla mukaan jos haluat.
Du får vara med om du vill.
Kipuja voi tulla, kun harjoittelee.
Man ska få ont när man har tränat.
Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2016.
Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2016.
Salli minun rukoukseni tulla kasvojesi eteen, kallista korvasi minun huutoni puoleen.
Låt min bön komma inför ditt ansikte, böj ditt öra till mitt rop.
Siitä ei saa tulla rutiiniluonteista huippukokousta.
Det får inte bli ett rutinmässigt toppmöte.
Saat sinä tulla, mutta et juuri nyt.
Jag lovar att du ska få göra det, men just nu går det inte.
Haluan tulla mukaanne.
Jag vill vara med er.
Antaa heidän tulla.
Släpp in dem.
Sinun pitäisi tulla joskus.
Du borde följa med nån gång.
Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan jo ensi vuonna.
Lagändringen ska träda i kraft redan under nästa år.
Enp:stä pitäisi tulla joustavampi, aktiivisempi ja optimoitu.
Den europeiska grannskapspolitiken bör bli mer flexibel, proaktiv och optimerad.
Anna ideoiden tulla ja mennä.
Låta idéerna komma och gå.
Teidän täytyy tulla nyt!
Det måste vara nu!
Hän taitaa tulla mukaan.
Han ska visst med.

Tulokset: 11518, Aika: 0.6207

"Tulla" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää