TULLA LÖYDETYKSI RUOTSIKSI

Käännös tulla löydetyksi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 57, Aika: 0.0834

Esimerkkejä Tulla Löydetyksi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos et halua tulla löydetyksi, pelkkä puhelimen sammutus ei riitä.
Om du inte vill bli hittad, så kan du inte bara stänga av mobilen.
Maksaja ei halunnut tulla löydetyksi.
Den som betalade ville inte bli funnen.
Oletko varma, että eric haluaa tulla löydetyksi.
Är du säker på att eric ens vill bli hittad?
Eikä meillä ole jackia, hän ei halua tulla löydetyksi.
Vi har inte jack, han vill inte bli hittad.

Se haluaa tulla löydetyksi.
Den vill bli funnen.
Hän ei taida haluta tulla löydetyksi.
Han vill nog inte bli hittad.
Hän ei todellakaan tahtonut tulla löydetyksi.
Killen vill verkligen inte bli funnen.
Mutta hän ei halua tulla löydetyksi!
Men han vill ju inte bli funnen!
Kaksi kaveria etsii franksia, joka ei halua tulla löydetyksi.
Två killar letar efter franks, som inte vill bli hittad.
Hän on mies, joka ei halua tulla löydetyksi.
Han vill inte bli hittad.
Ilmeisesti hän ei halunnut tulla löydetyksi.
Jag antar att han inte ville bli funnen.
Se ei ole vaikeaa, kun etsii jotakuta, joka haluaa tulla löydetyksi.
Det är inte svårt att hitta nån som vill bli hittad.
Emme ellei hän halua tulla löydetyksi.
Om han nu inte vill bli funnen.
Hän etsii koko päivän- illalla hän haluaa tulla löydetyksi.
Han letar hela dagarna" "men på natten vill han själv bli hittad.
Hän ei halua tulla löydetyksi.
Hon vill inte bli hittad.
Ei kai halua tulla löydetyksi.
Han vill nog inte bli hittad.
Se riippuu siitä, haluaako hän tulla löydetyksi.
Det beror på om hon vill bli hittad.
Häntä ei löydetä, ellei hän tahdo tulla löydetyksi.
Tydligen hittar man honom inte om han inte vill bli hittad.
Löytäisitkö sinä minut, jos en haluaisi tulla löydetyksi?
Skulle du ha hittat mig om jag inte velat bli hittad?
Havelock ei halua tulla löydetyksi.
Jag letade efter havelock. han ville inte bli hittad.
Hän halusi tulla löydetyksi.
Han lät sig bli hittad.
Hän ei näyttänyt haluavan tulla löydetyksi.
Han verkade inte vilja bli hittad.
Hän sanoi, ettei tahdo tulla löydetyksi.
Hon sa att hon inte vill bli hittad.
Hän ei halua tulla löydetyksi.
Han vill inte bli hittad.
Sinun täytyy vaihtaa piilopaikkaasi- ellet halua tulla löydetyksi niin helposti.
Du får ta och byta gömställe om du inte vill bli hittad så lätt.
Prinssi ei halua tulla löydetyksi.
Prinsen verkar inte vilja bli hittad.
Kuolleen hengen voi löytää yksinkertaisella paikannusloitsulla.- jos se haluaa tulla löydetyksi.
Man kan hitta andar från avlidna med en lokaliseringsbesvärjelse om de vill bli hittade.
Assassiinit eivät halua tulla löydetyksi.
Assassinerna vill inte bli hittade.
Jos se ei halua tulla löydetyksi,- se voi kirjaimellisesti muuttua näkymättömäksi.
Problemet är att den inte vill bli hittad.- den kan vara varsomhelst.
Etenkin jos ei halua tulla löydetyksi.
Speciellt om han inte vill bli hittad.

Tulokset: 57, Aika: 0.0834

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Tulla löydetyksi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää