TULOSSA RUOTSIKSI

Käännös tulossa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3682, Aika: 0.1516

Esimerkkejä Tulossa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lisää infoa tulossa.
Mer info på väg!
Lisää infoa tulossa lähiviikkoina.
Mer information kommer inom några dagar!
Ketä on tulossa?
Vem är på väg?
Lisää infoa tulossa lähiviikkoina.
Mer info kommer inom några dagar.

Habs ovat tulossa pois 5-2 tappion käsissä phoenix coyotes torstai-iltana.
Habs är på väg bort en 5-2 förlust i händerna på phoenix coyotes på torsdag kväll.
Tästä on tulossa pakkomielle sinulle.
Du har blivit helt besatt av det här.
He olivat tulossa pois 3-1 takaisku los angeles kings lauantaina.
De var på väg bort en 3-1 bakslag för los angeles kings på lördag.
Rakastamme tulossa natalija takaisin sisälle!
Vi älskar kommer natalija tillbaka in!
Muutos on kuitenkin tulossa, vaikkakin hyvin hitaasti.
Förändringar är emellertid på gång, även om utvecklingen går mycket långsamt.
Onko sinusta tulossabeatnik?
Har du blivit en beatnik?
Lähetyshälytys: ilmoittaa vastaanottajalle, että lähetys on tulossa.
Meddela din mottagare om att försändelsen är på väg.
Silti tuntuu, että kevät on tulossa.
Det känns ändå som att våren är på gång.
Sinusta on tulossa varsinainen oraakkeli.
Du har blivit ett riktigt orakel.
Asecaddie tulossa!
Vapencaddie på ingång.
Kaksi tulossa tähän suuntaan.
Två kommer hitåt.
Kaksi sysäystä tulossa!
Två till på ingång!
Kaikki ovat tulossa.
Alla är på väg.
Onko hän tulossa tänne?
Är han påväg hitåt?
Ja nyt mehiläiset ovat tulossa pistämään.
Och nu kommer bina för att sticka.
Olet tulossa niin hyväksi.
Du har blivit så duktig.
Lisää toimintaa on tulossa.
Fler aktiviteter är på gång!
Hän on tulossa tapaamaan mike novickia.
Han är påväg hit för att träffa mike novik.
Mutta muutos on tulossa.
Men förändringen är på gång.
Onko sinusta tulossa brändi?
Har du blivit ett varumärke?
Lähetyshälytys: ilmoittaa vastaanottajalle, että lähetys on tulossa.
Meddela din mottagare att försändelsen är på väg.
Jotain on tulossa. 500 metriä.
Något kommer! 500 meter.
Droideja tulossa!
Droid inkommande!
Ratsumiehiä tulossa!
Ryttare på ingång!
Mutta tulossa televisioon tänä keväänä.
Men... kommer på tv i vår.
Silti tuntuu, että kevät on tulossa.
Det känns att våren är i antågande.

Tulokset: 3682, Aika: 0.1516

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää