TUO RUOTSIKSI

Käännös tuo vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 12517, Aika: 0.2738

Esimerkkejä Tuo käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tuo on -vaikea sanoa mitä se on.
Det är det som är så svårt att säga.
Mitä luulette, että riittääkö tuo?
Du tror att det räcker med det?
Tuo nyt on itsestäänselvyys.
Nu är den en självklarhet.
Kaikki sanovat:" tuo on kyllä aivan totta.
Alla säger: "ja, det är helt riktigt.

Tuo on surkein koskaan kuulemani aksentti.
Det var den allra sämsta accent jag någonsin har hört.
Tuo on sinun mielipiteesi ja väittämäsi.
Det är din uppfattning och din förlust.
Otetaan tuo.
Ta den!
En usko, että tuo päinvastoin.
Jag anser inte det- tvärtom.
Tuo taitaa kuulua mulle.
Jag tror den tillhör mig.
En. tuo karhu tuolla. hän on hullu.
Nej, den där björnen, han är knäpp.
Tuo on minulla mennyt täysin ohi?
Det har totalt gått mig förbi.
Tuo on sinun mielikuvitustasi.
Det är bara er fantasi.
En uskonut, että tuo edes liikkuisi.
Jag trodde inte den kunde röra sig.
Tuo oli aika paha.
Jag hade den ultimata... "gör-om-mig.
Tuo mitään uhkailua ole.
Det är inget hot.
Tuo kelpaa, kiitos.
Jag tar den, tack.
Tuo on hänen äänensä.
Det är hennes röst.
Tuo muistuttaa minua siitä.
Den påminner mig om det.
Tuo ei ole hänen tapaistaan.
Det är inte likt honom.
Tuo on sama symboli.
Det är samma symbol.
Avaa tuo.
Öppna den.
Tuo on hänen äitinsä.
Det är hennes mors.
Tuo sopii sinulle.
Den klär dig.
Ota tuo.
Ta den.
Tuo on yksi löytämistämme esineistä valtaistuinhuoneessa.
Det var ett av föremålen vi hittade i tronrummet.
Tuo ei ole sinun.
Den är inte din.
Tuo osoittaa minulle jotain.
Det visar mig nåt.
Tuo pukee sinua.
Den passar dig.
Tuo on mummoni.
Det är min farmor.
Tiedän, ettei se ole tuo.
Jag vet att det inte är den.

Tulokset: 12517, Aika: 0.2738

"Tuo" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää