TUOLLA RUOTSIKSI

Käännös tuolla vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 7409, Aika: 0.2244

Esimerkkejä Tuolla käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tuo mies tuolla!
Killen där!
Myös tuolla ylhäällä.
Inkluderat där uppe.
Abu feras asuu tuolla, mutta en tiedä, oliko hän kotona vai ulkona.
Abu feras bor här, men jag vet inte om han var inne eller ute.
Pää on tuolla, jos haluat vilkaista.
Huvudet är därborta, om du vill ta dig en titt.

Pelännyt, että ihmiset katsovat, että tuolla se hullu menee.
Jag har varit rädd att människor ska se på mig som "den där galningen.
Hän on tuolla suolla.
Han är här, i träsken.
Onko tuo vuoristo tuolla?
För att berget är där.
Paul on tuolla.
Paul sitter därinne.
Paroni de varville istuu tuolla sen kurjan olympen kanssa.
Baron de varville sitter därborta med den uslingen, olympe.
Miten ihmiset voivat kayttaytya tuolla tavalla?
Vad får människor att bära sig åt så här?
Onko puutarha yhä tuolla?
Är den kvar därute, trädgården?
Portaat ovat tuolla.
Trapporna är därborta.
Mitä tarkoitat tuolla?
Hur menar du där?
Lapset rakastavat pulikoida tuolla.
Barnen älskar att hänga här.
Karl on varmasti tuolla.
Karl måste vara därinne.
Laatikot ovat tuolla.
Lådorna står därborta.
Jonakin päivänä minäkin olen tuolla.
En dag står vi där.
Onko hän tuolla?
Är han därinne?
Jos jokin tuolla kykenee tappamaan meitä, meidän tulisi etsiä se.
Om nåt därute kan döda oss, borde vi hitta det.
Sinä nukut tuolla, tornissa.
Du sov däruppe. i tornet.
Aivan ihania kuvia tuolla!
Fantastiskt snygga bilder här!
Se on viidakko tuolla ulkona.
Det är en djungel där ute.
Mitä tarkalleen ottaen tarkoitat tuolla?
Hur menar du exakt här?
Isoisäsi nauraa tuolla jossain.
Någonstans däruppe skrattar din farfar.
Aleksander. hän on tuolla.
Aleksander, han sitter därborta.
Ellie, sukkulat ovat tuolla.
Ellie, skyttlarna är ditåt!
Onko hän tuolla?
Finns han därinne?
He elävät tuolla. collingwood ja muut.
De lever därute, collingwood och de andra.
Tuolla, ryhmän takana.
Därborta, bakom gruppen.
Mieheni on tuolla.
Min man jobbar här.

Tulokset: 7409, Aika: 0.2244

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää