TYÖ RUOTSIKSI

Käännös työ vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4182, Aika: 0.167

Esimerkkejä Työ käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tämä työ tehdään tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa.
Detta arbete kommer att genomföras i nära samarbete med parlamentet.
Tämä työ on hyvin tärkeää.
Detta arbete är mycket viktigt.
Mikään työ ei ole liian pieni.
Inget jobb är för litet.
Elämä ja työ tietoyhteiskunnassa: ihmisläheisyys etusijalle j ti.
Leva och arbeta i informationssamhället: människan i centrum.

Yksitoikkoinen työ voi olla merkittävä tekijä stressipohjaisissa sairauksissa.
Monotont arbete kan vara en viktig bidragande faktor till stressrelaterade sjukdomar.
Yksikään työ ei ole liian pieni tai suuri.
Inget jobb är för litet eller stort.
Öljymaalaus työ" lotus ja golden fish" osallistui pariisin independent salon.
Oljemålning arbete "lotus och golden fish" deltog paris independent salon.
Minun isäni työ on tehty!
Min fars verk är fullbordat.
Yksikään työ ei ole liian pieni tai suuri.
Inget jobb är för stort eller litet.
Elämä ja työ tietoyhteiskunnassa: ihmisläheisyys etusijalle- vihreä kirja.
Leva och arbeta i informationssamhället: människan i centrum grönbok.
Jumalan työ voi todella edistyä ilman esteitä.
Guds verk kan verkligen gå framåt utan hinder.
Vanhustenhoito, työ vammaisten ja ympäristöhankkeiden hyväksi, ja niin edelleen.
Det gäller äldreomsorg, sysselsättning för funktionshindrade och miljöprojekt och så vidare.
Elämä ja työ tietoyhteiskunnassa: ihmisläheisyys etusijalle.
Leva och arbeta i informationssamhället: människan i centrum.
Mielestäni komission aloittama työ yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi on olennaisen tärkeää.
Jag anser att kommissionens påbörjade arbete med att förenkla och förtydliga gemenskapens lagstiftning är nödvändigt.
Mikään työ ei ole liian iso!
Inget jobb är för stort.
Jumalan työ ei sovi vallan ja ahneuden sekaan.
Guds verk går inte ihop med makt och girighet.
Rotu ja sukupuoli on jo katettu, niin myös työ.
Ras, kön och sysselsättning omfattas redan.
Kilpailun pääosaston työ ehdokasmaiden ja muiden länsi-balkanin maiden kanssa jatkuu vuonna 2006.
GD konkurrens kommer att fortsätta arbeta tillsammans med kandidatländerna och länderna på västra balkan under 2006.
Itseohjautuva työ ja tiimityö.
Självkontrollerat arbete och lagarbete.
Yksikään työ ei ole liian pieni tai suuri.
Inget jobb är varken för stort eller för litet.
Minulla on hyvä työ.
Har ett bra jobb. bra, bill.
Naisen työ ei ole koskaan valmis.
En kvinnas verk blir aldrig färdigt.
Joulun jälkeen työ alkaa uudelleen.
Nu börjar jobbet igen efter jul.
Yksikään työ ei ole liian pieni tai suuri.
Inget jobb är för stort eller för litet.
Se on työ missä muutkin.
Det är mitt jobb.- känner du inget ansvar?
Tarkoitan tuntea jumalan työ sydämessäsi.
Känna guds arbeta i ditt hjärta.
Tämä työ on nyt alkamassa.
Detta arbete inleds nu.
Työ ei ole silti ohi.
Men jobbet är inte över.
Minulla on maailman paras työ.
Jag har världens bästa jobb.
Nämä autot on varustettu polttomoottorit työ tilavuus 0,65 ja 0,75 litraa.
Dessa bilar är utrustade med förbränningsmotorer som arbetar volym mellan 0,65 och 0,75 liter.

Tulokset: 4182, Aika: 0.167

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää