TYÖ TAI JOTAIN RUOTSIKSI

Käännös työ tai jotain vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 288, Aika: 0.7474

Esimerkkejä Työ Tai Jotain käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Muistaakseni sinulla oli jonkin sortin hieno työ tai jotain.
Jag har för mig att du hade något.. ..slags drömjobb eller något.
Ja tähän asti, joka vuosi minulla on ollut syy jäädä: poikaystävä, työ tai jotain.
Och hitills, varje år har jag haft något. en pojkvän, ett jobb, eller något.
Mielestäni kaikkien pitäisi- yrittää etsiä toinen työ tai harrastaa jotain, tai jotain.
Jag tycker att alla... borde försöka hitta ett nytt jobb, eller omskola sig eller nåt.
Hänen täytyi varmaan jäädä töihin tai jotain.
Hon behövde nog jobba eller nåt.

Mitä haluat? etsitkö töitä tai jotain?
Vad gör du här, väntar du på ett jobb eller något?
Eikö sinulla olet töitä tai jotain?
Är du arbetslös?
Haluan tosi työtä, öljykentillä tai jotain.
Riktigt jobb ska det va, som på oljefälten eller så.
Loppujen lopuksi, hirtetyn man tarkoituksena, näin motivoida itse löytää piilotettu sana, jos haluamme välttää työntekijän jumittuu tai jotain sellaista.
Trots allt, syftet med den hänga man, detta är att motivera dig själv att hitta de gömda ordet om vi vill undvika att arbetstagaren hänger eller något av slag.
Tämä on työtäni, mutta voisitte antaa ekstraa tai jotain.
Det är mitt jobb. men kanske en bonus eller nåt.
Ehkä, jos sinulla olisi töitä tai jotain vitun tulevaisuuden näkymiä,- tai jotain hajua miten hankkia edellä mainittuja, antaisin sinun syödä ne.
Kanske om du hade ett jobb eller uppslag eller en aning om hur du skulle skaffa nåt av det skulle du få äta dem.
Sinulla on hieno työ, toimitusjohtaja tai jokin.- varatoimitusjohtaja.
Du har ett häftigt jobb, VD eller nåt.
Vain jotain paljain mielessä, jos aiot tehdä työtä tai katsella elokuvia.
Bara något att i åtanke om du planerar att göra arbete eller ser film.
Satutko tietämään asunnosta, työstä tai jostakin?
Du kanske känner till en lägenhet ett jobb eller något?
Eikö sinun pidä mennä töihin tai jotakin?
Måste inte du gå till jobbet eller något?
Haluaisin matkustella, nähdä maailmaa, tehdä töitä tai opiskella jossain muualla.
Du lever ditt liv, jobbar, studerar eller gör något annat.
On vaikea löytää asuntoa tai työtä, kun epäillään jostakin.
Det är svårt att hitta bostad eller jobb när man är misstänkt för något.
Etsitkö työtä jostakin euroopan kaikista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista ja haluat tietää lisää tulevasta työnantajastasi?
Söker du jobb på något av europas alla universitet eller forskningsinstitut och vill veta mer om din framtida arbetsgivare?
Hehän joutuvat päivittäisessä työssään arvioimaan, onko jokin asia uutinen tai ennakkotieto.
De måste ju i sitt dagliga arbete bedöma om något är en ?nyhet? eller inte, eller en insiderinformation.
Tärkeintä kuitenkin on, että hoidamme työmme eikä meitä syrjäytetä jollakin taktisella tai poliittisella menettelyllä.
Men den främsta prioriteringen är att faktiskt göra vårt jobb, och att inte marginaliseras av någon taktisk eller politisk manöver.
Työnantaja voi myös pyytää hakijoita tekemään testin tai täyttämään joitakin lomakkeita.
Arbetsgivaren kan också be den sökande att göra ett test eller att fylla i vissa frågeformulär.
Eikö sinun pitäisi miehittää linnakettasi tai tehdä jotain töitä?
Ska inte du vara i ditt fort eller jobba på nåt sätt?
Sinulla on vakinaiselle oleskelulle jokin muu peruste, esimerkiksi perheside tai työ.
Du har en annan grund för den stadigvarande vistelsen, till exempel ett familjeband eller arbete.
Jos tiedät jotain hunterin kuolemasta tai hänen työstään, kerro.
Om du vet något om hunters död eller vad han jobbade på måste du berätta.
Voimme yrittää istuttaa jotain muuta. tai voimme mennä töihin bob-sedän luokse.
Vi kan försöka så nåt annat, eller också kan farbror bob leja oss.
Jos työ komission tai jonkin jäsenmaan mielestä etenee liian hitaasti, mikä on täysin mahdollista, komissio voi ryhtyä toimenpiteisiin unionin tasolla.
Skulle kommissionen eller en medlemsstat komma till den fullt tänkbara uppfattningen att arbetet inom CEPT går alltför långsamt, kan kommissionen tillgripa åtgärder på eu-nivå.
Ja ohjata hänet työvoimatoimistoon, että katsotaan joko työpaikkaa- tai todennäköisesti jotain opiskelupaikkaa.
Hon kontaktar arbetskraftsbyrån för att söka ett jobb- eller snarare någon lämplig studieplats.
Jokin kalenteri tai astronomin työkalu.
Vissa tror det är en kalender eller en astronomiskt verktyg.
Aion omistautua pro-bono työlle itä l.a:iin. tai johonkin niistä.
Jag ska ägna mig åt välgörenhetsarbete i östra los angeles eller någon av dem andra.
Onko hän jonkin sortin käsityöläinen tai työmies?
Är han hantverkare eller arbetare?
Maantieteellisellä liikkuvuudella tarkoitetaan työntekijän oikeutta muuttaa ja jäädä toiseen jäsenvaltioon, kun hän haluaa etsiä työtä tai harjoittaa jotain ammattia.
Den geografiska rörligheten omfattar rätten för gemenskapsmedborgaren att bege sig till en annan medlemsstat för att där söka arbete eller uppta och utöva en verksamhet.

Tulokset: 288, Aika: 0.7474

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Työ tai jotain" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää