TYÖ VAATII RUOTSIKSI

Käännös työ vaatii vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 30, Aika: 0.1748

Esimerkkejä Työ Vaatii käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tämä työ vaatii älyä ja integriteettiä.
Det här jobbet kräver intelligens och integritet.
Työ vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.
Arbetet kräver en enorm noggrannhet och precision.
Tämä työ vaatii tietynlaisen ihmisen.
Jobbet kräver en särskild typ.
Työ vaatii enemmän aikaa kuin yleensä.
Jobbet kräver lite mer tid än du är van vid.

Tälläinen työ vaatii aloitteellisuutta.
Ett sånt jobb kräver initiativförmåga.
Tämä työ vaatii näkemystä ja voimaa.
Detta jobb kräver klarsyn, mod.
Niin, mutta tiedät, että työ vaatii enemmän.
Ja. men som du vet kräver arbetet mycket mer tid än så.
Mutta joskus tämä työ vaatii... toisenlaista taktiikkaa.
Men ibland kräver jobbet andra taktiker.
Työ vaatii erinomaisia kykyjä.
Det är ett jobb för de bästa och smartaste.
Se, millaisia olette, ei liity siihen, että tämä työ vaatii työtä.
Det sätt du har ingenting att göra med det faktum att arbets behöver arbete.
Jos työ vaatii keskittymistä tai haluaa rauhassa soittaa puhelun, voi käyttää hiljaisiksi huoneiksi kutsuttuja yhden hengen huoneita.
Om arbetet kräver koncentration eller om du vill ringa ett samtal i lugn och ro kan du gå till något av de s_k "tysta rummen" för en person.
Kypsyyden houkuttimet( 1777.2) 160:3.1 ponnistelu kypsyyttä kohti edellyttää työtä, ja työ vaatii energiaa.
MOGNADENS LOCKELSER 160:3.1( 1777.2) strävan efter mognad kräver arbete, och arbete fordrar energi.
jotka nyt tarvitsevat 30- 39 MP. kaupalliset valokuvaajat, joiden työ vaatii ehdotonta erinomaisen kuvalaadun, unohtamatta pirun kustannukset. mutta, ja se
som nu behöver 30- 39 MP. kommersiella fotografer vars arbete kräver absolut högsta bildkvalitet, glömma den jävla kostnaden. men, och
Tässä työssä vaaditaan kuitenkin luottamusta.
Men det här jobbet kräver tillit.
Sellaiset työt vaativat valmisteluja, suunnittelua.
Såna jobb kräver förberedelser, planering.
Kaikenlainen hieno työ, tärkeä työ, vaatii kovan hinnan.
Prairie, allt stort arbete... allt viktigt arbete kräver stora uppoffringar.
Ymmärrätkö, mitä tämä työpaikka vaatii sinulta?
Förstår du vad anställningen kräver av dig?
Työväenyhdistys vaatii selvyyttä junaliikenteen jatkumisesta.
Arbetsmiljöverket kräver tydliga rutiner kring tågstopp.
Työni vaatii mainetta tahdikkuudesta.
Mitt jobb kräver rykte om diskretion.
Isäsi työ vaati, että hän joutui usein tekemään mahdottomalta tuntuvia uhrauksia.
Arbetet krävde att han gjorde till synes omöjliga uppoffringar.
Työmme vaatii hieman enemmän hienovaraisuutta.
Vårt jobb kräver större finess.
Näin opiskelijat pystyvät hankkimaan itselleen sopivan pätevyyden ja kehittämään työnantajien vaatimia taitoja.
Då kan studenterna förvärva de kvalifikationer och utveckla den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna.
Työssä vaaditaan b-ajokortti.
För tjänsten krävs b-körkort.
Työnantaja älköön antako työntekijälle tämän kotona tehtävää työtä varten sellaisia aineita, joista työn vaatimalla tavalla käytettyinä saattaa aiheutua erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa.
Arbetsgivare må icke för hemarbete åt arbetstagare överlämna ämnen, vilka, använda på sätt arbetet kräver, kunna medföra särskild fara för olycksfall eller ohälsa.
Työmme vaatii varmemman pohjan kuin koskaan aiemmin- jotta voimme kohdata alati muuttuvat uhkakuvat.
Vårt arbete kräver nu en stabilare grund än förut för alla oundvikliga utmaningar i ett evigt skiftande hotlandskap.
Kuten huomasitte, näyttely on peruttu, koska parlamentin työjärjestyksessä vaaditaan, että keskustelut käydään täällä parlamentissa, eikä sen ulkopuolisessa näyttelyssä.
Som ni lade märke till ställdes utställningen in eftersom arbetsordningen kräver att debatten äger rum här i kammaren, och inte inom ramen för en extern utställning.
Esittelijä on tehnyt myös tässä suhteessa ensiluokkaista työtä vaatiessaan, että jos vodka valmistetaan muista raaka-aineista kuin viljasta tai perunoista,
Även här har föredraganden gjort ett gediget arbete genom att insistera på att om vodka framställs av andra ursprungsprodukter än spannmål
Pankeille sähköinen maksaminen tuo säästöjä sen myötä, että kannustetaan käyttämään vähemmän työtä vaativia pin-maksuja.
För bankerna innebär elektronisk betalning en besparing genom att mindre arbetsintensiva betalningar med pin-kod stimuleras.
Ikääntyvä väestö, talous- ja rahoituskriisin vaikutus ja nuorten myöhäinen tulo työmarkkinoille vaativat yhteisiä ratkaisuja.
En åldrande befolkning, den ekonomiska och finansiella krisens inflytande och ungdomarnas sena debut på arbetsmarknaden kräver gemensamma lösningar.

Tulokset: 30, Aika: 0.1748

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Työ vaatii" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää