TYÖPÄIVÄN RUOTSIKSI

Käännös työpäivän vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 89, Aika: 0.105

Esimerkkejä Työpäivän käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Otamme yhteyttä sinuun 3 työpäivän sisällä.
Vi svarar på din fråga inom tre arbetsdagar.
Kolmen erittäin tehokkaan työpäivän jälkeen tunsin itseni hämmästyttävän hyvinvoivaksi ja terveeksi.
Vid slutet av tre dagars intensivt arbete kände jag mig förvånansvärt frisk och sund.
Tämän menettelyn on päätyttävä viimeistään kolmen työpäivän kuluttua pysäyttämisestä.
Detta förfarande skall avslutas senast tre arbetsdagar efter prejningen.
Tulit kesken työpäivän kotiin katsomaan minua?
Du kommer hem från jobbet bara för att träffa mig?

Menetin jo yhden kokonaisen työpäivän takianne.
Jag förlorade en hel dags arbete på grund av dig.
Haluan yhteydenoton kahden työpäivän sisällä.
Vi kontaktar dig inom 2 arbetsdagar.
Haluan yhteydenoton kahden työpäivän sisällä.
Vi skickar inom 2 arbetsdagar.
Jotenka menin suoraan kotiin, aika olisi ollut heti työpäivän jälkeen.
Dagen gick rätt snabbt och jag åkte hem direkt efter jobbet.
Joko teemme perjantaista oikean työpäivän tai sitten poistamme sen kokonaan!
Antingen gör vi fredagen till en riktig arbetsdag, eller så tar vi bort den!
Anna silmiesi levätä työpäivän aikana.
Behöver rastning av din hund under arbetsdagen.
Uusi kysymys julkaistaan aina kahden työpäivän välein kello 16:00 keski-euroopan kesäaikaa 14:00 kansainvälistä aikaa.
En ny fråga publiceras sedan varannan arbetsdag klockan 16:00 svensk tid 14:00 UT.
Otamme yhteyttä sinuun 3 työpäivän sisällä.
Vi skickar dina produkter inom 3 arbetsdagar.
Tulen kotiin rankan työpäivän jälkeen.
Jag kommer hem efter jobbet!
Omien asioiden hoitaminen työpäivän aikana.
Att sköta egna ärenden under arbetsdagen.
Hän saa kotitekoista etelän ruokaa pitkän työpäivän jälkeen.
Efter en lång arbetsdag kan han komma hem till en god och hemlagad måltid.
Ettekö edes käyneet työpäivän päätteeksi leffassa?
Inte ens som två kollegor vid arbetsdagens slut?- "nu går vi på bio.
Söin purilaista työpäivän jälkeen.
Jag åt en burgare efter jobbet.
Tämän menettelyn on päätyttävä viimeisiään kolmen työpäivän kuluttua pysäyttämisestä.
Detaa förfarande skall avslutas senast tre arbetsdagar efter prejningen.
Otamme yhteyttä kahden työpäivän sisällä.
Vi återkommer till dig inom två arbetsdagar.
Sata vuotta sitten taisteltiin kahdeksan tunnin työpäivän puolesta.
Arbetet tog över åttahundra timmar i anspråk.
Miehen täytyy rentoutua kovan työpäivän jälkeen.
En man måste koppla av efter jobbet.
Kuva 1.23 ekvivalenttitaso[ 91db( a)] kahdeksan tunnin työpäivän aikana.
Bild 1.23 ekvivalent nivå[ 91db( a)] under åtta timmars arbetsdag.
Se:llä tarkoitetaan keskipitoisuutta kullakin 15 minuutin ajanjaksolla työpäivän aikana.
Med korttidsexponering( KE) avses den genomsnittliga koncentrationen under varje 15-minutersperiod av arbetsdagen.
Häiritsevää oli se, mitä tein työpäivän jälkeen.
Ännu mer förbryllande var det jag gjorde efter arbetet.
Saat riisua ne pitkän työpäivän jälkeen.
Och du får gärna ta av dem efter en lång arbetsdag.
Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun tai loppuun.
Vilotiden får icke placeras omedelbart i början eller i slutet av arbetsdagen.
Otamme yhteyttä kahden työpäivän sisällä.
Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar.
Minun täytyy puhua työpäivän jälkeen.
Jag behöver prata efter min arbetsdag.
Sitten olen yksin rappiolla ja juopottelen kesken työpäivän.
OK, då blir jag den ensamt förfallna som dricker mitt under arbetsdagen.
Otamme yhteyttä sinuun 3 työpäivän sisällä.
Vi kommer att kontakta dig inom tre arbetsdagar.

Tulokset: 89, Aika: 0.105

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää