TYÖPÖYDÄLLÄNI RUOTSIKSI

Käännös työpöydälläni vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.0917

Esimerkkejä Työpöydälläni käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Et varmaankaan nähnyt sitä kirjaa työpöydälläni.
Ja. den speciella boken på skrivbordet. såg du den?
Työpöydälläni on tärkeitä papereita. älä koske niihin.
Papperen som ligger på skrivbordet ska ligga kvar där.
Kortit ovat työpöydälläni.
Korten ligger på skrivbordet.
Minulla on 40 kansiota työpöydälläni. hyvä jos saan 10 selvitettyä niistä.
Jag har 40 fall på mitt skrivbord, jag är glad om jag löser tio.

Kävisitkö työpöydälläni?
Minua häiritsi, että hän oli työpöydälläni.
Det bekymrade mig att hon var i mitt bås.
Pyörittelisin vain hiirtä työpöydälläni.
Jag skulle bara sitta vid datorn.
Työpöydälläni on kuva.
Det står ett foto på mitt skrivbord.
Mitä tämä kaikki paska on työpöydälläni?
Vad är det för skit på mitt skrivbord?
Työpöydälläni on pinoittain näitä tapauksia, ja myönnän, että moni niistä olisi mennyt minuun täydestä.
Jag har en hel trave med den här typen av ärenden på mitt skrivbord och jag erkänner att jag skulle ha låtit mig luras i de flesta fall.
ja tiedän varsin hyvin, että kun tulkit eivät pysy puhujan perässä, he painavat nappia ja lamppu työpöydälläni syttyy.
när tolkarna inte kan hänga med längre. då trycker de på en knapp och en lampa tänds på mitt bord.
Jos roskakoria ei näy työpöydällä, lue ohjeaihe roskakorin näyttäminen ja piilottaminen.
Om papperskorgen inte visas på skrivbordet kan du läsa mer i visa eller dölja papperskorgen.
Windows 8 -käyttäjät: sulje kaikki chromen ikkunat ja välilehdet työpöydällä ja windows 8 -sovelluksessa.
Stäng alla fönster och flikar på skrivbordet i chrome och windows 8-appen.
Venyttelemme työpöydällä tai tuolilla.
Vi stretchar vid våra skrivbord eller i en stol.
Näe kuvia työpöydällä, aloitusnäytössä ja lukitusnäytössä.
Visa bilder på skrivbordet, startskärmen och låsskärmen.
Eri toiminto kullekin työpöydälle.
Olika aktivitet för varje skrivbord.
Tiedätkö, kenen nimi päätyi työpöydälleni?
Vet du vems namn som hamnade på mitt skrivbord?
Siirretään kaikkea työpöydällä paitsi nitojaa.
Vi flyttar allt på skrivbordet utom häftapparaten.
Vaihda edelliselle tai seuraavalle työpöydälle.
Flytta tillföregående/ nästa skrivbord.
Minä haluan tämän jäljittimen koko tarinan työpöydälleni kahdessa tunnissa.
Jag vill ha den här sändarens fullständiga historia på mitt skrivbord om två timmar.
Windows lisää poistettujen sovellusten luettelon työpöydällesi tietokoneesi siivoamisen jälkeen.
Windows placerar en lista över borttagna appar på skrivbordet när datorn har återställts.
Ikkuna seuraavalle työpöydälle.
Fönster till nästa skrivbord.
Metsä haaste 2 pelata minigolfia työpöydällä.
Skog utmaning 2 spela minigolf på skrivbordet.
Tuo ikkuna nykyiselle työpöydälle.
Hämta fönster till nuvarande skrivbord.
Nykyiselle työpöydälle.
Till aktuellt skrivbord.
Lisää työpöydälle.
Lägg till på skrivbordet.
Kaikki nykyiselle työpöydälle.
Alla& till aktuellt skrivbord.
Ja samalla säästät tilaa työpöydältä.
Du sparar dessutom plats på skrivbordet.
Voit siirtää kuvaketta vetämällä sen toiseen paikkaan työpöydällä.
Du kan flytta en ikon genom att dra den till en annan plats på skrivbordet.
Näyttää alivalikon kullekin työpöydälle.
Visa en undermeny för varje skrivbord.

Tulokset: 30, Aika: 0.0917

SYNONYYMIT

S Synonyymit "työpöydälläni"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää