TYÖPARINI RUOTSIKSI

Käännös työparini vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 50, Aika: 0.0951

Esimerkkejä Työparini käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Carl on entinen työparini, darcy on hänen vaimonsa.
Carl är en före detta partner, darcy är hans fru.
Phil oli työparini. joukkuetoverini. mutta en voinut pelastaa häntä.
Phil var min partner, min lagkamrat och jag kunde inte rädda honom.
Sait minut vaarantamaan henkeni, työparini hengen, vaarantamatta ikinä omaasi.
Du riskerade mitt och min partners liv, men aldrig ditt eget.
Olet työparini ja vaarannat tutkinnan.
Du är min partner och du äventyrar en utredning.

Hän on entisen työparini lapsi.
Han är min gamla partners unge.
Työparini ensimmäinen sääntö: ei henkilökohtaisia kysymyksiä.
Den första regeln för mina partners, inga personliga frågor.
Bruckman, en voi puhua työparini puolesta, mutta olen epätoivoinen.
Mr bruckman, jag kan inte tala för min partner, men jag är desperat.
Hän on työparini.
Det är min partner.
Olet konsultoiva etsivä, minun työparini.
Du är en konsulterande kriminalare och min partner.
Menetin juuri työparini.
Jag förlorade precis min partner.
Nti winter on suojattini, ei työparini.
Ms winter är min skyddsling, inte min partner.
Stan oli työparini.
Stan var min partner.
Hän lavasti minut työparini murhasta.
Hon vill sätta dit mig för mordet på min partner!
Hän ei ole työparini.
Han är inte min partner.
Tämä on työparini augie donaldson.
Det här är min partner, augie donaldson.
Koska olet työparini.
För att du är min partner.
Komisario abbie mills, työparini ichabod crane.
Kommissarie abbie mills. min partner ichabod crane.
Alec oli työparini.
Alec var min partner.
Hän oli aiemmin työparini.
Han var min partner förut.
Amanda oli työparini.
Amanda var min partner.
Seriffi harden, tämä on työparini, agentti scully.
Det här är min partner, agent scully.
Walker on työparini.
Walker är min partner.
Työparini on saatava tietää, onko paenneilla tartunta. se tieto ei ole saatavilla.
Min partner måste veta om rymlingarna är smittade.
Työparini ja minä emme hyväksyneet sitä.
Min partner och jag kunde inte acceptera det.
Koska työparini ei nähnyt niitä.
För min kollega såg dem inte.
Hän ei halua, että seuraamme. daisy on työparini.
Hon vill inte ha oss efter sig.
Sinäkään et ole vain työparini.
Du är inte heller bara min kollega.
Huoneessa makaava mies ei ole ainoastaan työparini. hän on ystäväni.
Mannen som ligger i det rummet är inte bara en kollega, utan också en vän.
Tässä on erinomainen työparini laurel hester.
Det här är min eminenta kollega laurel hester.

Tulokset: 50, Aika: 0.0951

"Työparini" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää