TYÖPISTE RUOTSIKSI

Käännös työpiste vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 19, Aika: 0.1904

Esimerkkejä Työpiste käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kenen työpiste tämä on?
Vems arbetsplats är det här?
Kenen työpiste tämä on?
Vems arbetsplats är detta?
Valinnainen lisämuuttuja" työpiste.
Den frivilliga variabeln arbetsstation.
TYÖSKENTELYPAIKKA- työprosessi- työpiste.
ARBETSPLATS- typ av arbete- arbetsstation.

Siisti työpiste on tehokas työpiste.
En ren arbetsplats är en effektiv arbetsplats.
Minulla on työpiste.
Jag har min arbetsplats.
Työpiste lapsille ja aikuisille.
Öppen verksamhet för barn och vuxna.
Jokaisessa huoneessa on kerrossänky, yksi parivuode tai yksi queen turhamaisuus nieluja, työpiste, puhelin ja kaapeli-tv.
Varje rum har våningssängar, en dubbelsäng eller en drottning säng, handfat fåfänga, arbetsstation, telefon och kabel-tv.
Sitten voit vetää ulos sylissä alkuun meidän vapaa työpiste jokaisessa huoneessa on nopea internetyhteys.
Då kommer du dra ut din lap top på vår fria arbetsstation i varje rum med höghastighetsinternet.
voi työstää tietoja ohjelmoitavan laskuohjeen avulla( esim. PC, kannettava, työpiste, virtuaalisen koneen taho jne.), yhdessä prosessorin tai moniydinprosessorin kanssa.
med hjälp av en programmerbar beräkningsspecifikation( t.ex. PC, laptop, arbetsstation, instans på en virtuell maskin, etc.), i samband med en processor eller en multicore-processor.
Immissio on tiettyyn mittauspisteeseen( esim. työpiste, mikrofoni tai ihmiskorva- kuva 1.17) saapuvan äänen määrä, joka käsittää useita eri äänilähteitä ja huoneen aiheuttamat heijastumat.
Immission är den mängd ljud som anländer till en viss mätpunkt( t.ex. en arbetsplats, en mikrofon eller ett mänskligt öra- bild 1.17), inräknat olika ljudkällor och reflektioner i rummet.
Missä työpisteemme on?
Var är vi uppkopplade?- där borta.
Meillä on 55 kumppania ja 40 työpistettä, joten pöydät jaetaan.
Vi är 55 kollegor som delar på 40 arbetsstationer.
Sama pätee työpisteiden ergonomiaa koskevaan direktiiviin ja käsin tapahtuvaa taakkojen käsittelyä koskevaan direktiiviin.
Detsamma gäller förslaget till ett direktiv om ergonomi på arbetsplatsen och frågor om direktivet om manuell hantering.
jäi la quinta varten viikon liiketoiminnan.lue lisää my room was clean, oli mukava sänky, ulosvedettävä sohvalla ja työpiste.
läsa en bok i badet eller i gym.i bodde på la quintaläs fortsättningen för en vecka på företagen.
Kolmasosa kaikista ympäri maailmaa kuljetetuista tavaroista muodostuu samoille yrityksille kuuluvien eri työpisteiden välisestä liikenteestä.
Av alla varor som transporteras runtom i världen består en tredjedel av trafik mellan olika divisioner som tillhör samma företag.
Mitkä ovat meluisia työpisteitä tai tehtäviä? ketkä työntekijät ovat todennäköisesti riskille alttiina? onko melu tasaista, vaihtelevaa vai äkillistä?
Vilka områden och verksamheter på arbetsplatsen är bullriga?• vilka arbetstagare ligger troligen i riskzonen?• är bullret konstant, varierande
Aihealueemme on monipuolinen ja vaativa: joustavat työajat, nykyaikaiset johtamismallit, ammattialakohtainen pätevyys, työpisteiden hyvä ergonomia, oma terveydenhoito, perheen ja työn yhteensopivuus, hyvät
arbetstider, tidsmässig ledningsmodell, ämnesspecifika kvalifikationer, god ergonomisk utformning av arbetsplatserna, en egen hälsoadministration, förenlighet mellan familj och arbete, goda
Fyysisille vaaroille altistuminen( melu, tärinä, altistuminen vaarallisille tai saastuttaville aineille) sekä työpisteiden huono suunnittelu ovat edelleen erittäin merkittäviä 28% työntekijöistä altistuu
produkter eller ångor, rök, damm etc.) och bristfälligt utformade arbetsplatser fortfarande är mycket vanligt( 28 % av arbetstagarna var

Tulokset: 19, Aika: 0.1904

"Työpiste" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää