TYÖRAUHA RUOTSIKSI

Käännös työrauha vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 30, Aika: 0.0844

Esimerkkejä Työrauha käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Unohda se ja anna työrauha!
Glöm katten och låt mig få arbeta!
Mennään. annetaan heille työrauha. tule, kulta.
Kom, vi måste låta dem arbeta.
Älkäähän nyt, pojat. antakaa ylikonstaapeli angelille työrauha.
Kom igen, låt inspektör angel arbeta.
Anna työrauha.
Låt dem jobba.

Inhimillisiä voimavaroja voidaan hyödyntää täysin vasta sitten, kun vallitsee työrauha.
Mänskliga resurser kan endast utnyttjas fullt ut om en fredlig stämning råder på arbetsplatsen.
Työrauha ja työriidat.
Arbetsfred och arbetstvister.
Antakaa minulle työrauha.
Ge mig lite utrymme.
Julie, anna meille työrauha.
Julie, du måste ge oss lite arbetsro.
Anna heille työrauha.
Låt dem jobba ifred.
Audrey, anna heille työrauha.
Audrey, låt dem jobba.
Annetaan hänelle työrauha.
Lika bra att han får jobba i fred.
Mutta liitto on toimintakykyinen ja nyt asiat on saatava sille mallille, että työrauha ja hankerahojen myöntämisvaltuudet palaavat.
Men förbundet är handlingskraftigt och nu måste vi få saker och ting ordnade så att vi får tillbaka arbetsron och rätten att dela ut projektpengar.
Ellei itse kaikkivaltias ole taipunut tahtoosi, kannattaa istua alas, pysyä hiljaa ja antaa hänelle työrauha.
Så har du inte den allsmäktige på ditt lillfinger, sitt ner, håll tyst och låt honom jobba.
Toiminnassa edistetään hyvää työrauhaa ja oppimisympäristön turvallisuutta.
Verksamheten ska främja god arbetsro och en trygg inlärningsmiljö.
Saanko työrauhan?
Antaisit työrauhaa, okei.
Låt mig arbeta ifred, okej?
Tehdä ehdotuksia koulun työrauhan ylläpitämiseksi ja edistämiseksi;
Framlägga förslag i syfte att upprätthålla och främja skolans arbetsro;
Tehdä ehdotuksia lukion työrauhan ylläpitämiseksi ja edistämiseksi;
Framlägga förslag i syfte att upprätthålla och främja gymnasiets arbetsro;
Ferrari-pomo jyrähti ja vaati työrauhaa F1.
VM i falun succé för fischer och start.
Työrauhan ylläpitämisestä yleisissä ammattikouluissa 20 päivänä joulukuuta 1974 annettu asetus 938/74.
Förordningen den 20 december 1974 om upprätthållande av arbetsfred i allmänna yrkesskolor 938/74.
Poliitikolla ei koskaan saa olla työrauhaa.
Politiker ska aldrig få bli ett yrke.
Olemme jo saaneet palautettua parlamenttiin työrauhan keskustelua varten.
Vi har lyckats återställa en värdig och lugn debatt i parlamentet.
Saisinko vähän työrauhaa?
Ursäkta, kan jag få lite arbetsro?
Annan teille työrauhan.
Ja, ni ska få göra det nu.
Rachel? annetaan heille työrauhaa.
Rachel, vi lämnar dem i fred.
Nyt huomio on sinussa ja sir henryssä, ja minä saan työrauhan.
Nu har bara du och sir henry bevakats medan jag har kunnat jobba ostört.
Jos saan työrauhan.
Bara om jag får arbetsro.
Sinä se et tosiaan anna miehelle työrauhaa?
Kan man inte få lite arbetsro?
Mennään, niin tohtori saa työrauhan.
Vi går, så doktorn får jobba ifred.
Edellyttäen, että sinä ja kollegasi annatte meille työrauhan.
Om du och...dina kollegor låter oss jobba i fred.

Tulokset: 30, Aika: 0.0844

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää