TYÖSI RUOTSIKSI

Käännös työsi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 739, Aika: 0.107

Esimerkkejä Työsi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työsi on sinulle tärkeämpi kuin omat lapsesi?
Är ditt jobb viktigare än dina barn?
Aluksi työsi inhotti minua.
Först äcklade ditt arbete mig.
Sun työsi on erilaista kuin mun.
Ditt jobb är annorlunda än mitt.
Kuten aina, toivottavasti työsi. ei sinun ei olisi mahdollistaFOTOSPORT.
Som alltid, hoppas att dina verk. nej, du skulle inte vara möjligt FOTOSPORT.

Lhmiset puivat työsi tarkkaan maineesi takia.
Folk synar ditt arbete på grund av ditt rykte.
Sinun työsi on totella minua.
Ditt jobb är att följa mina order.
Minusta työsi on mahtavaa.
Det du gör är otroligt.
Tuhosit työsi, lähetyslaitteet.
Du förstörde ditt arbete, utrustningen.
Sinun työsi on noudattaa käskyjäni.
Ditt jobb är att lyda mina order.
Sata oppinutta lukevat työsi, ja heistä kymmenen ymmärtää sen.
Välutbildade kommer att läsa dina verk. tio kommer att förstå dem.
Vaikka voittaisit taistelusi tänään, työsi on täynnä väkivaltaa.
Även om du vinner idag finns det så mycket våld i det du gör.
Sinunkin työsi on syvältä.
Ditt jobb suger.
Työsi ei sitten ole vielä ohi, sisko.
Då är ditt arbete inte klar, syster.
Voit menettää työsi, jos torben kuulee asiasta väärää tietä.
Du kan förlora ditt jobb. om torben får veta det på fel sätt.
Kaikki työsi on varastettu intiaanien kuvista.
Alla dina verk är stulen indiandesign. de här har blomstermotiv.
He haluavat vain nähdä työsi.
De vill ju bara se dina verk.
Hoida työsi!
Sköt dittjobb!
Oletko niin työsi riivaama?
Är du så besatt av det du gör?
Jotakuta tekemään työsi.
För nån som kan göra ditt jobb.- bra.
Lähettimme voi hakea työsi, dorothy.
Vår springflicka kan hämta ditt arbete, dorothy.
Sinun työsi on rankkaa.
Ditt jobb är svårt.
Eli työsi merkitsee sinulle paljon?
jobbet betyder mycket för dig?
Sinun pitää nyt näyttää työsi.
Det är nu du skall visa mig dina verk.
Pyydän vain, että hoidat työsi.
Jag ber dig bara göra dittjobb.
Hoidat työsi, kulta.
Du gör ditt jobb.- jag vet det.
Ymmärrän, että työsi on hyvin tärkeää.
Jack, jag förstår. det du gör är mycket viktigt.
Olen nähnyt työsi aiemmin.
Jag har sett ditt arbete förut.
Ei sinun työsi ole tylsää.
Ditt jobb är inte tråkigt.
Tee vain työsi, h.
Bara gör jobbet, h.
Älä hylkää minua. anna minulle voimaa ja rohkeutta tehdä työsi.
Ge mig styrka, styrka och mod att utföra ditt verk.

Tulokset: 739, Aika: 0.107

KATSO MYÖS

Katso myös


"Työsi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää