TYÖSI RUOTSIKSI

Käännös Työsi Ruotsiksi

Tulokset: 815, Aika: 0.2341

Esimerkkejä Työsi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työsi on sinulle tärkeämpi kuin omat lapsesi?
Är ditt jobb viktigare än dina barn?
Tee työsi ja selvitä asia!
Gör ditt jobb och ta reda på det!
Työsi on ollut turhaa.
Ditt arbete har då varit förgäves.
Aluksi työsi inhotti minua.
Först äcklade ditt arbete mig.

Dina verk

Kuten aina, Toivottavasti työsi. Ei sinun ei olisi mahdollistaFOTOSPORT.
Som alltid, hoppas att dina verk. Nej, du skulle inte vara möjligt FOTOSPORT.
Sinun pitää nyt näyttää työsi.
Det är nu du skall visa mig dina verk.

Dittjobb

( työtäsi , työsi )
Hoida työsi!
Sköt dittjobb!
Pyydän vain, että hoidat työsi.
Jag ber dig bara göra dittjobb.
Lopeta työsi, Elizabeth.
Gör klart det där, Elizabeth.
Toisin kuin sinun työsi, joka ei niitä lupaa.
Till skillnad från det du gör. Som inte gör det.
Muut lause esimerkkejä
Sun työsi on erilaista kuin mun.
Ditt jobb är annorlunda än mitt.
Sinun työsi on totella minua.
Ditt jobb är att följa mina order.
Työsi ei ole loppu.
Ditt arbete är inte avslutat.
Se on sinun työsi.
Det är ditt jobb.
Työsi tatuointien parissa on ollut erinomaista.
Ditt arbete med tatueringarna var exceptionellt bra.
Työsi katedraalilla on kaunista.
Ditt arbete på katedralen är underbart.
Työsi on tehty.
Jobbet är klart.
Me teemme sinun työsi.
Vi gör ditt jobb.
Hoida sinä työsi, niin me teemme omamme.
Sköt du dittjobb så sköter vi vårt.
Työsi olisi helposti saatavilla verkossa.
Ditt arbete är tillgängligt på nätet.
Eli työsi merkitsee sinulle paljon?
jobbet betyder mycket för dig?
Mitä sinun työsi on?
Vad är ditt jobb?
Tuhosit työsi, lähetyslaitteet.
Du förstörde ditt arbete, utrustningen.
Sinun koko työsi.
Hela ditt jobb.
Tee vain työsi, H.
Bara gör jobbet, H.
Se on sinun työsi?
Är det inte ditt jobb?
Työsi, uskosi.
Ditt arbete, din tro.
Unohda työsi ja perheesi.
Glöm jobbet och familjen.
Tule takaisin ja tee työsi.
Kom tillbaka och gör ditt jobb.
Työsi ei rakasta sinua.
Jobbet älskar inte dig.

Tulokset: 815, Aika: 0.2341

Katso myös


tehdä työsi
göra ditt jobb ditt arbete gjort för att göra ditt arbete
tekemään työsi
gör ditt jobb göra ditt jobb.
menetät työsi
förlora jobbet du förlorar jobbet mist jobbet du sparken
paras työsi
din bästa ditt bästa verk ditt finaste verk
likaiset työsi
ditt smutsjobb ditt skitarbete ditt skitgöra din jävla skitgöra
otat työsi
du tar ditt jobb du tar ditt arbete tar jobbet
ensimmäinen työsi
ditt första jobb
työsi voi
jobbet kan ditt arbete kunna jobb också kan
pelastaa työsi
rädda ditt jobb
entinen työsi
gamla jobb ditt jobb förut
tee vain työsi
gör bara ditt jobb bara gör jobbet gör bara din
saat pitää työsi
du får behålla ditt jobb det du behåller ditt jobb jag låter dig behålla ditt jobb
sait työsi takaisin
du fick tillbaka ditt jobb du har fått tillbaka ditt jobb
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää