TYÖSI ON TÄRKEÄÄ RUOTSIKSI

Käännös Työsi On Tärkeää Ruotsiksi

Tulokset: 28, Aika: 0.0344

ditt jobb är viktigt (3)

Esimerkkejä Työsi On Tärkeää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ditt jobb är viktigt

Tietenkin työsi on tärkeää.
Klart att ditt jobb är viktigt.
Työsi on tärkeää.
Ditt jobb är viktigt.
Muut lause esimerkkejä
Tiedän, että työsi on tärkeää.
Jag vet att ditt jobb är viktigt.
Työsi on tärkeää.
Det du gör är viktigt.
Työsi on tärkeää,- ja haluan osallistua siihen pienesti, jos voin.
Ditt arbete är viktigt och jag vill vara involverad.
Työsi on tärkeää. Etkö olekin täällä ainakin hetken?
Det är ett viktigt jobb, men du stannar väl hemma ett litet tag?
Me molemmat tiedämme, kuinka tärkeää työsi on.
Både du och jag vet hur viktigt ditt arbete här är.
Sinun työsi on liian tärkeää vaarannettavaksi.
Det du gör här är för viktigt för att riskeras.
Ymmärrän, että työsi on hyvin tärkeää.
Jack, jag förstår. Det du gör är mycket viktigt.
Miksi työsi on sinulle tärkeää?
Frågan är: Varför är det du gör viktigt för dig?
Se on tärkeää sinulle, mutta tämä on työsi.
Jag vet att det är viktigt, men det här är ditt jobb.
Työsi on tärkeää.
Jag vet att du har ett viktigt arbete.
Työsi on tärkeää, mutta ei ole hyvä aiheuttaa taas hänelle pettymystä.
Jag vet att jobbet är viktigt, men det vore synd att svika henne igen.
Mielestäsi työsi on omaani tärkeämpää.
Du tror att ditt jobb är viktigare än mitt.
Haluatko muistuttaa, että työsi on sinulle tärkeintä?
För att påminna mig om att ditt jobb är prio ett?
Tiedän että työsi on yhtä tärkeä, mutta tämä on erityinen päivä.
Ditt jobb är lika viktigt som mitt, men jag skulle aldrig fråga annars.
Sinun työsi on tärkeintä.
Ditt arbete måste komma först.
Sinun työsi on erittäin tärkeää.
Ditt jobb är viktigt, Dayshaun.
Stephen, työsi on erittäin tärkeää.
Stephen, det du gör är viktigt.
Kuinka tärkeää työsi säilyttäminen on?
Hur viktigt är det att behålla jobbet?
Tiedän, miten tärkeää työsi oli sinulle.
Jag vet hur viktigt ditt jobb har varit för dig.
Ei käy päinsä!- Työsi on liian tärkeää siihen.
Ditt arbete är för viktigt för det.
Tärkein kehittäjät Geth nukkuvat Shanghaissa. He eivät ehkä edes niiden läppäreissä heidän kanssaan, koska se on vaarallista ottaa työsi tietokoneen Manner-Kiinassa, jos se sisältää mitään arkaluonteisia tietoja.
De viktigaste utvecklare av Geth sover i Shanghai. De kanske inte ens har sina bärbara datorer med dem, eftersom det är riskabelt att ta din arbetsdator i Kina om det innehåller någon känslig information.
Onko työsi tärkeämpi kuin minun?
Mitt jobb är mindre viktigt än ditt?
Työsi on sinulle tärkeämpi kuin omat lapsesi?
Är ditt jobb viktigare än dina barn?
Minulle on tärkeää vain se, että teet työsi oikein hyvin.
Min enda insats är att jag vill att du ska göra ett bra jobb.
Sinä et ikinä muutu. Työsi on aina sinulle tärkeämpi kuin perheesi.
Ditt jobb har alltid varit viktigare än din familj.
En väitä, että työsi ei olisi tärkeätä.
Inte för att ditt jobb inte är viktigt.

Tulokset: 28, Aika: 0.0344

Katso myös


on tärkeää
det är viktigt
on erittäin tärkeää
är mycket viktigt det är oerhört viktigt
on hyvin tärkeää
det är mycket viktigt det är väldigt viktigt
on myös tärkeää
det är också viktigt det är även viktigt
tämä on tärkeää
det är viktigt
on erityisen tärkeää
är särskilt viktigt
se on tärkeää
det är viktigt
on olennaisen tärkeää
är viktigt är avgörande är nödvändigt
on äärimmäisen tärkeää
det är oerhört viktigt det är mycket viktigt är ytterst viktigt
siksi on tärkeää
därför är det viktigt därför är det nödvändigt
on kuitenkin tärkeää
det är dock viktigt det är emellertid viktigt men det är viktigt
on ratkaisevan tärkeää
är avgörande
on ehdottoman tärkeää
det är absolut nödvändigt det är oerhört viktigt är helt avgörande är absolut avgörande
on niin tärkeää
ärviktigt
mielestäni on tärkeää
jag anser att det är viktigt jag tycker att det är viktigt jag tror att det är viktigt
on tärkeää korostaa
det är viktigt att betona det är viktigt att understryka
on todella tärkeää
är mycket viktigt verkligen är viktigt är jätteviktigt
mikä on tärkeää
vad som är viktigt
että on tärkeää
att det är viktigt att det är angeläget att det viktiga är
on tärkeää varmistaa
det är viktigt att se till det är viktigt att garantera det är viktigt att säkerställa

Sanatarkasti käännös


työsi
- jobb ditt arbete
on
- är har måste finns
tärkeää
- viktigt

"Työsi on tärkeää" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää