TYÖSI ON TEHTY RUOTSIKSI

Käännös työsi on tehty vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 135, Aika: 0.3524

Esimerkkejä Työsi On Tehty käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työsi on tehty.
Työsi on tehty.
Työsi on tehty.
Sinun työsi on tehty.

Työsi on tehty tältä illalta.
Työsi on tehty, kun olet luovuttanut tytön.
Uppdraget är över när du har överlämnat flickan.
Lanesta tulee heidän ongelmansa ja työsi on tehty.
Lane blir deras problem och du är klar.
Näen sinut veden pinnassa- kun työsi on tehty.
Vi ses på havet när din uppgift är slutförd.
Ja sen sinä teit, joten työsi on tehty.
Det gjorde du, och då är ditt jobb lyckligtvis över.
Työsi on tehdä mitä pyydän.
Du gjorde det jag bad dig om.
Uutena labra-assarina- työsi on tehdä hyvin tylsiä, hyvin toistuvia kokeita,- tehdä muistiinpanoja- eikä kysyä" miksi" vähän väliä.
Som labbassistent- är ditt jobb att göra tråkiga, upprepade experiment,- föra anteckningar- och inte fråga "varför" var femte minut. okej?
Jos työsi on hidastaa, teet hyvää työtä.
Om det är att sinka miggör du ett bra jobb.
Työsi on tehty vasta kun olet hankkinut riittävästi todisteita siitä.
Ditt jobb är inte över förän du gett oss tillräckligt med bevis så att vi kan sätta dit honom.
Työsi on tehdä se, mitä käsken sinun tehdä.
Ditt jobb är att göra det jag säger.
Työsi on nyt tehty.- niin.
Jobbet är avslutat, eller hur?
Työsi on tehnyt meihin vaikutuksen,- mutta samalla vakuuttanut, että ihmiskuntaa- ei voi parantaa.
Ditt arbete har imponerat mycket på oss,- men det har bekräftat vår tro att mänskligheten- inte kan förändras.
Jag behöver ha dig i arbete.
Sinun on tehtävä työsi, shadowhunter.
Du måste göra ditt jobb, shadowhunter.
Onko työsi nyt tehty, saarnaaja?
Är jobbet gjort nu, pastorn?
Sinun on tehtävä työsi, jack.
Men du måste sköta jobbet, jack.
Jos olisit tehnyt työsi kunnolla, tietäisimme, kuka on vastuussa ryöstöstä.
Om du hade skött ditt jobb hade vi vetat vem som var skyldig till stölden.
Sitten sinä olet tehnyt työsi.
Kerron sinulle, että olet työsi tehnyt.
Jag säger dig, du är färdig.
Olet tehnyt työsi hyvin loppuun.
Ett bra utfört arbete.
Tarvitsen apua. ja sinun on tehtävä työsi tai olen muuten kusessa.
Och du måste göra ditt jobb, annars är jag körd.

Tulokset: 135, Aika: 0.3524

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Työsi on tehty" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää