TYÖSKENNELKÄÄ RUOTSIKSI

Käännös Työskennelkää Ruotsiksi

Tulokset: 30, Aika: 0.6046

Esimerkkejä Työskennelkää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskennelkää kovemmin!
Arbeta hårdare! Antonio!
Työskennelkää fiksusti, älkää ahkerasti.
Jobba smart, inte hårt.
Työskennelkää kovempaa tai nääntykää nälkään!
Arbeta hårdare eller svälta!
Työskennelkää nopeammin.
Jobba fortare.
Työskennelkää rauhan puolesta sydämessänne.
Arbeta för fred i era hjärtan.
Työskennelkää nopeammin!
Jobba så fort ni kan!
Työskennelkää rauhan puolesta.
Arbeta för fred.
Käyttäkää mielikuvitustanne ja työskennelkää yhdessä.
Använd er fantasi och jobba tillsammans.
Työskennelkää nopeasti, herrat.
Arbeta snabbt, mina herrar.
Työskennelkää ahkerasti.
Arbeta hårt.
Onneksi olkoon, herra Chichester, ja työskennelkää jatkossakin yhtä tarmokkaasti.
Gratulerar, herr Chichester, och fortsätt att arbeta med samma kraft.
Työskennelkää nopeasti.
Så jobba fort.
Työskennelkää musiikin tahtiin.
Rör dig till musiken i arbetet.
Työskennelkää ääneti.
Arbeta i tystnad.
Joten menkää tuonne, tehkää se yhdessä, työskennelkää yhtenä ja antakaa sen tapahtua!
Ut med er, gör det tillsammans, jobba som en och få det gjort!
Ja työskentelemään muissa maissa.
Och jobba i andra länder.
IT-kompetens behövs i Sundsvall. Monet haluavat työskennellä kaupunkiin, mutta pysyä maaseudulla.
IT-kompetens behövs i Sundsvall. Många vill jobba i stan, men bo på landsbygden.
Mielestäni meidän kaikkien on työskenneltävä erittäin lujasti saadaksemme tämän uuden sopimuksen hyväksytyksi.
Jag tycker att vi alla måste jobba enormt hårt för att få igenom detta nya fördrag.
Oletko kiinnostunut työskentelemään Merikratoksella?
Vill du jobba på kryssningsfartyg?
Meidän on työskenneltävä koko yö ja huominen päivä.
Vi ska jobba hela natten och hela dan imorgon.
Jos haluaa työskennellä luonnontieteiden parissa mielen täytyy olla avoin.
Vill man jobba med naturvetenskap måste man ha ett öppet sinne.
Joten voin työskennellä ruumiisi parissa.
Så jag kan jobba med din kropp.
Sinä tulet työskentelemään Philip Brisbyn alaisuudessa, yhtiölainsäädännössä.
Du ska jobba under Philip Rigbys firma.
Voisit työskennellä autopesulassa kanssani.
Du kan jobba på biltvätten med mig.
Pitääkö työskennellä näin?
Ska jag jobba så här?
Haluan kaikkien työskentelevän siinä.
Alla måste jobba på det.
Näin hänen työskentelevän sulkurenkaan kanssa.
Jag såg honom jobba på sin D-link.
Joo, minun on työskenneltävä illalla.
Jag måste jobba i kväll.
Tässä on JD Dunn. Hänen perheensä työskenteli kesäisin saarella.
Hans familj brukade jobba här på somrarna.
Kauanko minun on työskenneltävä täällä?
Hur länge måste jag jobba här? Pendlingen suger?

Tulokset: 30, Aika: 0.6046

"Työskennelkää" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää