TYÖSKENNELKÄÄ RUOTSIKSI

Käännös työskennelkää vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 29, Aika: 0.2519

Esimerkkejä Työskennelkää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskennelkää kovemmin!
Arbeta hårdare! antonio.
Työskennelkää fiksusti, älkää ahkerasti.
Jobba smart, inte hårt.
Työskennelkää kovempaa tai nääntykää nälkään.
Arbeta hårdare eller svälta!
Työskennelkää nopeammin.
Jobba fortare.

Työskennelkää rauhan puolesta sydämessänne.
Arbeta för fred i era hjärtan.
Työskennelkää nopeammin!
Jobba så fort ni kan.
Työskennelkää rauhan puolesta.
Arbeta för fred.
Työskennelkää nopeasti, herrat.
Arbeta snabbt, mina herrar.
Työskennelkää ääneti.
Arbeta i tystnad.
Työskennelkää ahkerasti.
Arbeta hårt.
Onneksi olkoon, herra chichester, ja työskennelkää jatkossakin yhtä tarmokkaasti.
Gratulerar, herr chichester, och fortsätt att arbeta med samma kraft.
Työskennelkää heidän kanssaan.
Samarbeta med den.
Työskennelkää nopeasti.
Så jobba fort.
Tiibetissä työskentelevien kansalaisjärjestöjen kanssa neuvoteltiin hankkeen jokaisessa valmisteluvaiheessa.
De icke-statliga organisationer som verkar i tibet kontaktades i varje skede av förberedelsearbetet för projektet.
Hän on työskennellyt myös näytelmien, televisio-ohjelmien ja radion parissa.
Han är även verksam inom tv, radio och film.
Hän on työskennellyt ulkoministeriön palveluksessa vuodesta 1988.
Han har tjänstgjort inom utrikesdepartementet( UD) sedan 1988.
H&M työskentelee jatkuvasti parantaakseen olosuhteita puuvillan viljelyssä.
H&M bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra förhållandena på området bomullsodling.
Korkea edustaja catherine ashton selvästikin työskentelee tämän asian parissa.
Catherine ashton arbetar tydligt med detta.
Monet kaivostyöntekijät työskentelevät koko elämänsä kaivoksissa.
Många gruvarbetare arbetar i gruvorna i hela sitt liv.
Hän asuu ja työskentelee new yorkissa.
Hon bor och arbetar i new york.
Samaan aikaan hän työskenteli BBC.
Han började också att arbeta för BBC.
Vuoden 2000 tammikuussa virastossa työskenteli 29 väliaikaista toimihenkilöä sekä yksi ylimääräinen toimihenkilö.
I januari 2000 omfattade myndighetens personalstyrka 29 tillfälligt anställda och en extraanställd.
Vuoden 2000 joulukuussa virastossa työskenteli 27 väliaikaista toimihenkilöä sekä viisi muuta toimihenkilöä.
I december 2000 omfattade myndighetens personalstyrka 27 tillfälligt anställda och fem extraanställda.
Se työskentelee tiiviissä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten kanssa.
Den har ett nära samarbete med icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter.
Euroopan parlamentin kokoonpano miten parlamentin jäsenet työskentelevät?
Europaparlamentets sammansättning hur arbetar europaparlamentets ledamöter?
Miten parlamentin jäsenet työskentelevät?
Hur arbetar europaparlamentets ledamöter?
Tällä hetkellä maatalousalalla työskentelee euroopan unionissa 26,7 miljoonaa ihmistä.
För närvarande arbetar 26,7 miljoner människor inom jordbrukssektorn i EU.
Hicks oli työskennellyt trumpille presidentinvaalikampanjan alusta lähtien.
Manafort var kampanjchef för trump i början av presidentkampanjen.
Hän työskenteli kyseisessä laboratoriossa vuoteen 1965 asti.
Han var tränarposten fram till 1965.

Tulokset: 29, Aika: 0.2519

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää