TYÖSKENNELLÄ RUOTSIKSI

Käännös Työskennellä Ruotsiksi

Tulokset: 1955, Aika: 0.0697

Esimerkkejä Työskennellä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Siksi Euroopan parlamentille on suotava parhaat mahdolliset edellytykset työskennellä yhdessä teidän kanssanne.
Parlamentet måste därför tillåtas arbeta tillsammans med er under bästa möjliga förutsättningar.
IT-kompetens behövs i Sundsvall. Monet haluavat työskennellä kaupunkiin, mutta pysyä maaseudulla.
IT-kompetens behövs i Sundsvall. Många vill jobba i stan, men bo på landsbygden.
Hän aikoi työskennellä kansainvälisenä virkailijana.
Han skulle arbeta som internationell tjänsteman.
Jos haluat työskennellä yrittäjänä Suomessa, tarvitset yrittäjän oleskeluluvan.
Om du vill arbeta som företagare i Finland behöver du ett uppehållstillstånd för företagare.
Jos haluaa työskennellä luonnontieteiden parissa mielen täytyy olla avoin.
Vill man jobba med naturvetenskap måste man ha ett öppet sinne.
Hän saattaa työskennellä peiteoperaatiossa. Tarkistakaa jokainen liittovaltion virasto.
Han kanske arbetar undercover, en del av en brottsprovokation.
Kiitos, sir. Jos mahdollista, haluaisin työskennellä herra Datan kanssa.
Jag ser gärna att Data arbetar med mig.
Minulla oli onni saada työskennellä professori Vikram Sarabhain kanssa kahdeksisen vuotta.
Jag hade turen att få arbeta tillsammans med professor Vikram Sarabhai i cirka åtta år.
Joten voin työskennellä ruumiisi parissa.
Så jag kan jobba med din kropp.
Miten olet voinut työskennellä lainvalvojana- ilman konekirjoitustaitoa?
Hur kan du ha jobbat som polis hela livet... utan att ha lärt dig att skriva?
Taidat työskennellä hänen kanssaan?
Du jobbar med henne, eller hur?
Meidän olisi pitänyt työskennellä tiiminä?
Vi skulle ha jobbat som ett team. Vad sägs?
Voisit työskennellä autopesulassa kanssani.
Du kan jobba på biltvätten med mig.
He haluavat työskennellä, opiskella ja kehittää maansa taloutta.
De vill arbeta, lära och utveckla sitt lands ekonomi.
Ongelma on se, että meidän täytyi työskennellä äärimmäisen nopeasti.
Svårigheten ligger i att vi måste arbeta utomordentligt snabbt.
Hän voi työskennellä sydämenlyöntiensä välillä. Jousiampujat taitavat toimia samoin.
Han är så fokuserad att han jobbar mellan hjärtslagen, som bågskyttar.
Palava mies taisi työskennellä siellä.
Jag tror vår brinnande man har jobbat där.
Alex ei ole voinut työskennellä viikkoihin.
Alex har inte arbetat på flera veckor.
Pitääkö työskennellä näin?
Ska jag jobba så här?
Tässä vaiheessa- minun on paras työskennellä yksin.
I nuläget är det bäst om jag jobbar ensam.
Oli ilo työskennellä kanssasi, agentti Walker.
Det har varit en ära att få jobba med dig, Agent Walker.
Emme siis ole ainoastaan teoreettisesti yrittäneet pohtia vihreää kirjaa ja työskennellä sen parissa.
Vi har alltså inte bara suttit vid konferensbordet och funderat över och arbetat med grönboken.
Saattoiko hän työskennellä professori Kernin kanssa?
Tror du inte han kan ha jobbat med professor Kern?
On korostettu sitä, että maanviljelijät voivat työskennellä vain kaksi tuntia päivässä.
Det har hävdats att jordbrukarna endast skulle kunna arbeta två timmar om dagen.
Juttelua pitkäsäärisen naisen kanssa, joka saattaa työskennellä FBI: lle.
En pratstund med en långbent kvinna som kanske jobbar på FBI.
Ja on ollut suuri kunnia saada työskennellä kanssasi.
Att få ha arbetat med dig.
Hän on saattanut työskennellä metalli luurangon parissa.
Han kan ha jobbat med endoskelett.
Sillä tavoin aivojen on pakko työskennellä intensiivisesti molempien kielien kanssa.
På så sätt tvingas hjärnan arbeta intensivt med båda språken.
Siksi meidän ei enää mielestäni pitäisi työskennellä yhdessä.
Så jag tycker inte att vi ska jobba ihop längre.
Meidän täytyy työskennellä yhdessä.
Vi måste jobba ihop.

Tulokset: 1955, Aika: 0.0697

Katso myös


työskennellä yhdessä
arbeta tillsammans samarbeta jobba ihop arbeta ihop
työskennellä täällä
arbeta här jobba här
on työskennellä
är det att jobba är att arbeta har för i att arbeta
työskennellä yksin
att arbeta ensam jobba ensam jobba själv
mahdollisuus työskennellä
möjlighet att arbeta tillfälle att tjänstgöra i förmånen att arbeta chans att arbeta
työskennellä kanssani
arbeta med mig jobba med mig vi arbeta tillsammans
kyky työskennellä
förmåga att arbeta i förmågan att arbeta
oikeus työskennellä
rätt att arbeta
työskennellä rauhassa
arbeta i fred jobba i fred arbetaostört jobba ifred arbeta i lugn och ro
oli työskennellä
var tvungna att arbeta var att arbeta för var det att jobba att jobba i
työskennellä vapaasti
arbeta fritt verka fritt
työskennellä laillisesti
arbeta lagligt jobba legalt att arbeta legalt
työskennellä tänään
jobba i dag arbeta i natt arbeta idag att jobba idag
saattoi työskennellä
kan ha arbetat för hon kan ha jobbat han kan jobba åt kanske kan ha jobbat med
saan työskennellä
jag får jobba i mig jag ska arbeta jag kan jobba
tärkeää työskennellä
viktigt att arbeta största vikt att arbeta med
työskennellä ilmaiseksi
arbeta gratis jobba gratis
halu työskennellä
vilja att arbeta vilja att verka
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää