TYÖSKENNELLÄ KANSSANI RUOTSIKSI

Käännös työskennellä kanssani vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 27, Aika: 0.1469

Esimerkkejä Työskennellä Kanssani käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos bob lee voi työskennellä kanssani, sinäkin voit.
Om bob lee kan lära sig att arbeta med mig kan du också det.
Siis jos tosiaan tahdot työskennellä kanssani.
Om att arbeta med mig är det du verkligen vill.
Voit työskennellä kanssani vankilan pyykkihuoneessa.
Du kan jobba med min i fängelsetvätteriet.
Haluatko työskennellä kanssani?

Haluatko työskennellä kanssani?
Eikä sinun tarvitse työskennellä kanssani.
Och du måste inte arbeta med mig.
En tiedä, oletko tajunnut sitä mutta moni haluaisi työskennellä kanssani.
Jag vet inte om du har fattat det men det är många som vill arbeta med mig.
Nyt kukaan ei halua työskennellä kanssani.
Och nu... vill ingen jobba med mig.
Jos et halua työskennellä kanssani, minä irtisanoudun kampanjasta.
Om du inte vill jobba med mig, lämnar jag kampanjen.
Esittelijä.-( ES) arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää teitä paitsi läsnäolostanne parlamentissa myös tekemästänne yhteistyöstä ja halukkuudestanne työskennellä kanssani.
Föredragande.-( ES) fru kommissionsledamot! först vill jag tacka er, inte bara för er närvaro utan också för ert samarbete och vilja att arbeta med mig.
Pääsihteeri rasmussen sai lissabonissa samanlaiset valtuudet työskennellä kanssani eu:n ja naton suhteiden vahvistamiseksi.
I lissabon fick generalsekreterare fogh rasmussen ett liknande mandat för att samarbeta med mig och förstärka förbindelserna mellan EU och nato.
Se onnistui mutta vajosin niin syvälle, että kun tulin takaisin kukaan ei halunnut työskennellä kanssani.
Men jag gick upp i det så mycket, så att när jag kom tillbaka ville ingen jobba med mig igen, inte ens min partner.
Minä ja ystäväni, jotka työskentelevät kanssani rakastan tätä kaupunkia!
Jag och mina vänner som arbetar med mig älskar den här staden!
Hän työskenteli kanssani klinikalla.
Hon arbetade med mig på kliniken.
Haluatko tulla työskentelemään kanssani?
Vill du jobba för mig?
Hän työskenteli kanssani lehdessä, mutta emme koskaan tehneet mitään sellaista.
Han jobbade med mig på tidningen. vi gjorde aldrig nåt sånt ihop.
He voivat hyvin,- ja työskentelevät kanssani yhteisen tavoitteemme eteen.
De mår bra, vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål.
Kukaan ei pakota sinua työskentelemään kanssani.
Ingen tvingar dig att jobba med mig.
Kiitän kaikkia, jotka ovat työskennelleet kanssani tämän lainsäädännön parissa.
Jag vill tacka alla dem som har arbetat med mig kring denna lagstiftning.
Hän on eräs meksikolainen tyyppi, joka työskentelee kanssani.
Det är en mexikan som jobbar av en fyllekörning.
Hän mieluummin menettää ison jutun kuin työskentelee kanssani.
Han ger hellre upp ett mångmiljonfall än jobbar med mig.
Ajattelin, että jos haluat vähän raitista ilmaa,- ja olla huolehtimatta selkäänpuukottajista,- niin voisit tulla tänne työskentelemään kanssani.
Vill du ha lite frisk luft utan att behöva oroa dig för att hamna sist i ledet. så kan du komma och jobba med mig.
Sallinette minun tässä yhteydessä kiittää läsnä olevia kollegoja ja niitä, jotka ovat työskennelleet kanssani tämän päätöslauselman laatimiseksi ja sen esittelemiseksi teille tänään.
Tillåt mig i detta sammanhang att tacka de kolleger som är närvarande och de som arbetat tillsammans med mig för att utarbeta och i dag lägga fram denna resolution.
Lopuksi haluan kiittää jonas sjöstedtiä, joka työskenteli kanssani varjoesittelijänä EURO v -normia koskevien neuvottelujen loppuvaiheessa.
Slutligen måste jag också tacka jonas sjöstedt, som i egenskap av skuggföredragande samarbetade med mig vid slutet av förhandlingarna om euro 5-normen.
Esittelijä.-( EN) arvoisa puhemies, ensiksi haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat innokkaasti työskennelleet kanssani tämän erittäin teknisen ja hankalan asiakirjan parissa.
Föredragande.-( EN) fru talman! för det första vill jag tacka alla skuggföredragande som har varit mycket villiga att samarbeta med mig i detta otroligt tekniska och svåra ärende.
Esittelijä.-( EN) arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat hyvin auliisti työskennelleet kanssani tämän uskomattoman teknisen ja vaikean asiakirjan parissa.
Föredragande.-( EN) herr talman! för det första vill jag tacka alla skuggföredragande som har varit mycket villiga att samarbeta med mig med detta oerhört tekniska och svåra ärende.
Tiedän, mitä tom on mieltä tästä puheesta,- mutta luulin, että hän jättää mielipiteensä pois ja työskentelee kanssani onnistuaksemme.
Jag vet vad tom tycker om det här. men han la det åt sidan. och jobbade med mig så vi får igenom det här.

Tulokset: 27, Aika: 0.1469

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "työskennellä kanssani"


"Työskennellä kanssani" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää