TYÖSKENNELLÄ KANSSANI RUOTSIKSI

Käännös Työskennellä kanssani Ruotsiksi

Tulokset: 28, Aika: 0.0483

Esimerkkejä Työskennellä kanssani käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos Bob Lee voi työskennellä kanssani, sinäkin voit.
Om Bob Lee kan lära sig att arbeta med mig kan du också det.
Haluatko työskennellä kanssani?
Vill du jobba med mig?
Siis jos tosiaan tahdot työskennellä kanssani.
Om att arbeta med mig är det du verkligen vill.
Nyt kukaan ei halua työskennellä kanssani.
Och nu... Vill ingen jobba med mig.
Voit työskennellä kanssani vankilan pyykkihuoneessa.
Du kan jobba med min i fängelsetvätteriet.
Haluatko työskennellä kanssani?
Vill du arbeta med mig?
Eikä sinun tarvitse työskennellä kanssani.
Och du måste inte arbeta med mig.
En tiedä, oletko tajunnut sitä mutta moni haluaisi työskennellä kanssani.
du har fattat det men det är många som vill arbeta med mig.
Jos et halua työskennellä kanssani, minä irtisanoudun kampanjasta.
Om du inte vill jobba med mig, lämnar jag kampanjen.
Työskennellä kanssani.
Att arbeta tillsammans med mig.
kiittää teitä paitsi läsnäolostanne parlamentissa myös tekemästänne yhteistyöstä ja halukkuudestanne työskennellä kanssani.
för er närvaro utan också för ert samarbete och vilja att arbeta med mig.
Se onnistui mutta vajosin niin syvälle, että kun tulin takaisin kukaan ei halunnut työskennellä kanssani.
så mycket, så att när jag kom tillbaka ville ingen jobba med mig igen, inte ens min partner.
Pääsihteeri Rasmussen sai Lissabonissa samanlaiset valtuudet työskennellä kanssani EU:n ja Naton suhteiden vahvistamiseksi.
I Lissabon fick generalsekreterare Fogh Rasmussen ett liknande mandat för att samarbeta med mig och förstärka förbindelserna mellan EU och Nato.
Jää työskentelemään kanssani- ja tienaat yli kymmenkertaisen summan.
Så stanna och arbeta med mig så kan du tjäna tio... Tjugo gånger så mycket.
Minä ja ystäväni, jotka työskentelevät kanssani rakastan tätä kaupunkia!
Jag och mina vänner som arbetar med mig älskar den här staden!
Hän työskenteli kanssani klinikalla.
Hon arbetade med mig på kliniken.
Haluatko tulla työskentelemään kanssani?
Vill du jobba för mig?
Hän työskenteli kanssani lehdessä, mutta emme koskaan tehneet mitään sellaista.
Han jobbade med mig på tidningen. Vi gjorde aldrig nåt sånt ihop.
He voivat hyvin,- ja työskentelevät kanssani yhteisen tavoitteemme eteen.
De mår bra, vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål.
Kukaan ei pakota sinua työskentelemään kanssani.
Ingen tvingar dig att jobba med mig.
Kiitän kaikkia, jotka ovat työskennelleet kanssani tämän lainsäädännön parissa.
Jag vill tacka alla dem som har arbetat med mig kring denna lagstiftning.
Siksi haluan Maggien työskentelevän kanssani.
Därför vill jag att Maggie jobbar med mig.
Hän mieluummin menettää ison jutun kuin työskentelee kanssani.
Han ger hellre upp ett mångmiljonfall än jobbar med mig.
raitista ilmaa,- ja olla huolehtimatta selkäänpuukottajista,- niin voisit tulla tänne työskentelemään kanssani.
att hamna sist i ledet. Så kan du komma och jobba med mig.
kollegoja ja niitä, jotka ovat työskennelleet kanssani tämän päätöslauselman laatimiseksi ja sen esittelemiseksi teille tänään.
att tacka de kolleger som är närvarande och de som arbetat tillsammans med mig för att utarbeta och i dag lägga fram denna resolution.
Lopuksi haluan kiittää Jonas Sjöstedtiä, joka työskenteli kanssani varjoesittelijänä EURO V -normia koskevien neuvottelujen loppuvaiheessa.
tacka Jonas Sjöstedt, som i egenskap av skuggföredragande samarbetade med mig vid slutet av förhandlingarna om Euro 5-normen.
ensiksi haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat innokkaasti työskennelleet kanssani tämän erittäin teknisen ja hankalan asiakirjan parissa.
vill jag tacka alla skuggföredragande som har varit mycket villiga att samarbeta med mig i detta otroligt tekniska och svåra ärende.
jotka ovat hyvin auliisti työskennelleet kanssani tämän uskomattoman teknisen ja vaikean asiakirjan parissa.
vill jag tacka alla skuggföredragande som har varit mycket villiga att samarbeta med mig med detta oerhört tekniska och svåra ärende.

Tulokset: 28, Aika: 0.0483

Katso myös


työskennellä yhdessä
arbeta tillsammans samarbeta jobba ihop arbeta ihop
työskennellä täällä
jobba här arbeta här
työskennellä yksin
att arbeta ensam jobba ensam jobba själv
työskennellä rauhassa
arbeta ostört arbeta i fred arbeta i lugn och ro jobba ifred
pysy kanssani
stanna hos mig stanna med mig håll dig mig
jutella kanssani
prata med mig snacka med mig tala med
lähteä kanssani
följa med mig med mig åka bort med mig cirkusbiljetter
leiki kanssani
med mig du leka med
asua kanssani
bo med mig leva tillsammans

Sanatarkasti käännös


työskennellä
- arbeta jobba
kanssani
- med mig

"Työskennellä kanssani" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää