TYÖSKENNELLÄ KANSSASI RUOTSIKSI

Käännös työskennellä kanssasi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 79, Aika: 0.1171

Esimerkkejä Työskennellä Kanssasi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Oli ilo työskennellä kanssasi, billy.
Det har varit trevligt att jobba med dig, billy.
Kunnia työskennellä kanssasi.
Tykkään työskennellä kanssasi.
Jag gillar att arbeta med dig.
Oli ilo työskennellä kanssasi.
Det var kul att jobba med dig.

Yritin työskennellä kanssasi korra, mutta olet tehnyt sen mahdottomaksi.
Jag har försökt att arbeta med dig korra... -men du har gjort det omöjligt.
Oli ilo työskennellä kanssasi, odo.
Det var trevligt att jobba med dig, odo.
Agentti casey, on ollut todella ilo työskennellä kanssasi. kuin myös.
Agent casey, det har varit ett nöje att arbeta med dig.
On kunnia työskennellä kanssasi.
Det är en ära att arbeta med dig.
Oli ilo työskennellä kanssasi, boone. juokse, charles!
Det var en ära att jobba med dig, boone.
Oli mukava työskennellä kanssasi.
Det var trevligt att jobba med dig.
Mukava työskennellä kanssasi.
Trevligt att arbeta med dig.
Oli mukava työskennellä kanssasi.
Det var kul att jobba med dig.
Mutta... oli kiva työskennellä kanssasi.
Jag tyckte om att arbeta med dig.
Olin unohtanut, mikä ilo onkaan työskennellä kanssasi.
Jag hade glömt hur trevligt det är att jobba med dig.
On kiva työskennellä kanssasi.
Jag gillar att arbeta med dig.
On ilo työskennellä kanssasi.
Det ska bli så kul att jobba med dig.
On ollut todella hauskaa työskennellä kanssasi.
Lyssna nu. det har varit jätte, jättetrevligt att arbeta med dig.
Naurettavaa. minä olen aina tahtonut työskennellä kanssasi.
Det är löjligt min dröm är att jobba med dig.
Halusin sanoa, että... oli kiva työskennellä kanssasi.
Jag ville säga att det var faktiskt trevligt att arbeta med dig.
Hienoa työskennellä kanssasi taas.
Trevligt att jobba med dig igen.
Oli mahtavaa työskennellä kanssasi.
Det var kanon att jobba med dig.
Oli hauska työskennellä kanssasi.
Det har varit kul att jobba med dig.
Jos tämä on loppuni... on ollut kunnia työskennellä kanssasi.
Om detta är slutet, har det varit en ära att jobba med dig.
On ollut mahtavaa työskennellä kanssasi.
Det har varit jättekul att jobba med dig.
Minusta ei tunnu mukavalta työskennellä kanssasi.
Själv trivs jag inte speciellt med att jobba med dig.
Tarkoitan, että tykkään työskennellä kanssasi.
Vad jag menar är att jag gillar att jobba med dig.
Oli mukavaa työskennellä kanssasi.
Det har varit kul att jobba med dig.
On ollut kunnia työskennellä kanssasi.
Det har vart en ära att jobba med dig.
Haluamme työskennellä kanssasi täällä.
Vi vill samarbeta med er här.
On ollut ilo työskennellä kanssasi, komentajakapteeni.
Det var trevligt att arbeta med er.

Tulokset: 79, Aika: 0.1171

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS
SYNONYYMIT

S Synonyymit "työskennellä kanssasi"


"Työskennellä kanssasi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää