TYÖSKENNELLÄ KANSSASI RUOTSIKSI

Käännös Työskennellä Kanssasi Ruotsiksi

Tulokset: 67, Aika: 0.0989

Esimerkkejä Työskennellä Kanssasi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jobba med dig

Kuka haluaisi työskennellä kanssasi?
Vem skulle vilja jobba med dig?- Okej?
Haluan työskennellä kanssasi, mutta en anna periksi.
Jag vill jobba med dig men jag tänker inte ändra mig.
Tykkään työskennellä kanssasi.
Jag gillar att arbeta med dig.
Yritin työskennellä kanssasi Korra, mutta olet tehnyt sen mahdottomaksi.
Jag har försökt att arbeta med dig Korra... -men du har gjort det omöjligt.

Att jobba med dig

Oli ilo työskennellä kanssasi, Billy.
Det har varit trevligt att jobba med dig, Billy.
Kunnia työskennellä kanssasi.
En ära att jobba med dig.
Muut lause esimerkkejä
En halua enää työskennellä kanssasi.
Jag vill inte jobba med dig längre.
Agentti Casey, on ollut todella ilo työskennellä kanssasi. Kuin myös.
Agent Casey, det har varit ett nöje att arbeta med dig.
Voin työskennellä kanssasi.
Jag kan jobba med dig.
En voi työskennellä kanssasi täällä.
Jag kan inte jobba med dig här inne.
Mukava työskennellä kanssasi.
Trevligt att arbeta med dig.
Oli ilo työskennellä kanssasi, agentti Walker.
Det har varit en ära att få jobba med dig, Agent Walker.
On kiva työskennellä kanssasi.
Jag gillar att arbeta med dig.
En voi työskennellä kanssasi.
Jag kan inte jobba med dig.
On ollut todella hauskaa työskennellä kanssasi.
Lyssna nu. Det har varit jätte, jättetrevligt att arbeta med dig.
Tiedätkö miksi haluan taas työskennellä kanssasi?
Vet du varför jag vill jobba med dig?
Halusin sanoa, että... Oli kiva työskennellä kanssasi.
Jag ville säga att det var faktiskt trevligt att arbeta med dig.
Ja nyt moni on sanonut, ettei halua työskennellä kanssasi.
Och just nu har flera sagt att de inte vill jobba med dig.
Oli kunnia työskennellä kanssasi,Omar.
Det har varit en ära att få jobba med dig Omar.
Jos et halua kiinnittää identiteettiäsi tähän, en halua työskennellä kanssasi.
Om du inte vill sätta ditt namn på det så kan jag inte jobba med dig.
En enää ikinä halua työskennellä kanssasi.
Vänta lite. Jag vill aldrig mer jobba med dig.
Ei, on kunnia työskennellä kanssasi.
Nej, jag är stolt över att få jobba med dig.
Olen innoissani, että saan työskennellä kanssasi.
Jag... Jag är väldigt glad att få jobba med dig.
Työskennellä kanssasi.
Jobba med dig.
Haluamme työskennellä kanssasi täällä.
Vi vill samarbeta med er här.
Oli ilo työskennellä kanssasi, 3569.
Trevligt att få samarbeta med dig, 3569.
Olen aina halunnut työskennellä kanssasi.
Jag har drömt om att jobba med dig.
Haluan työskennellä kanssasi, Neal.
Jag vill arbeta med dig, Neal.
En voi työskennellä kanssasi!
Jag kan inte jobba för dig? Jag kan inte!

Tulokset: 67, Aika: 0.0989

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää