TYÖSKENNELLÄ KOTONA RUOTSIKSI

Käännös työskennellä kotona vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 13, Aika: 0.0973

Esimerkkejä Työskennellä Kotona käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Miltä tuntuu työskennellä kotona?
Vad kan man jobba med hemma?
Päätin työskennellä kotona välttääkseni ulkomaailman kiusaukset.
Jag arbetade hemifrån för att undvika en konfrontation med världen utanför.
Minun piti hylätä suuria työtarjouksia voidakseni työskennellä kotona lasten takia.
Jag fick tacka nej till erbjudanden så jag kunde jobba hemma och finnas där för barnen.
Looking for health- and life jäsenet voivat työskennellä kotona, korvaus: 90_000 rajattomat mahdollisuudet työsuhteen: täysi soita tahansa lisensoitu sairausvakuutus tekijöille, jotka haluavat tehdä erinomainen.
Söker för hälsa- och life medlemmar kan arbeta hemifrån, ersättning: 90 000 obegränsade möjligheter typ anställning: full ringa någon licensierade sjukförsäkring agenter som vill göra ett utmärkt.

Tutkimukset osoittavat kuitenkin selvästi, että useimmat ihmiset eivät tunne suurta tarvetta työskennellä kotona kyetäkseen keskittymään työhönsä.
Men undersökningen visar tydligt att de allra flesta inte känner något större behov av att jobba hemifrån för att kunna koncentrera sig.
Tarvitsemme työhuoneen,- jotta voin työskennellä kotona ja sinä voit kirjoittaa.
Ja, men vi behöver ett extra arbetsrum så att jag kan arbeta hemifrån och du kan skriva.
Vaikka ympäristö on rauhallinen ja täydellinen paikka paeta ja opiskella tai työskennellä kotona, kaikki vieras voi käydä tärkein vastaanottotiskissä IHSP- vain 2
Medan omgivningen är tyst och en perfekt plats att fly och studera eller arbeta hemma, är alla gäster får en titt receptionen på IHSP-
Vaikka ympäristö on rauhallinen ja täydellinen paikka paeta ja opiskella tai työskennellä kotona, kaikki vieras saavat vierailla tärkein vastaanottoon IHSP- vain 2
Även miljön är tyst och en perfekt plats att fly och studera eller arbeta hemma, är alla gäster får en titt på receptionen på
Vaikka ympäristö on rauhallinen ja täydellinen paikka paeta ja opiskella tai työskennellä kotona, kaikki vieras saavat vierailla tärkein vastaanottoon IHSP- vain 2
Även miljön är tyst och en perfekt plats att fly och studera eller arbeta hemma, är alla gäster får en titt på receptionen på
Jos he työskentelevät kotona, niin näet heitä varmaan jatkuvasti.
Om de jobbar hemma, så träffar du dem ofta.
Hän on työskennellyt kotona siitä lähtien.
Hon har jobbat hemifrån sedan dess.
Hemma. jag måste jobba hemma.

Tulokset: 13, Aika: 0.0973

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Työskennellä kotona" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää