TYÖSKENNELLÄ YHDESSÄ RUOTSIKSI

Käännös työskennellä yhdessä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 124, Aika: 0.1237

Esimerkkejä Työskennellä Yhdessä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Siksi euroopan parlamentille on suotava parhaat mahdolliset edellytykset työskennellä yhdessä teidän kanssanne.
Parlamentet måste därför tillåtas arbeta tillsammans med er under bästa möjliga förutsättningar.
Haluamme kaikki työskennellä yhdessä eläinkokeiden parantamiseksi, vähentämiseksi ja korvaamiseksi.
Vi vill alla samarbeta för att förbättra, minska och ersätta djurförsök.
Aloimme työskennellä yhdessä noin kolme vuotta sitten.
Vi började arbeta tillsammans för tre år sedan.
Miten voimme työskennellä yhdessä, jos et luota minuun?
Hur ska vi kunna arbeta tillsammans om du inte kan lita på mig?

Meidän täytyy työskennellä yhdessä komission kanssa edistääksemme matkailun alaa.
Vi måste samarbeta med kommissionen för att stärka turistnäringen.
Saatamme työskennellä yhdessä, mutta sinä et määräile minua.
Vi kan jobba ihop, men jag tar inte order från dig.
Meidän pitäisi työskennellä yhdessä joku kerta.
Vi borde arbeta tillsammans någon gång.
Ehkä voimme työskennellä yhdessä, nyt kun olen saamassa uusia velvollisuuksia täällä.
Din och min sida kanske kan samarbeta nu när jag fått nya plikter.
Voisimme työskennellä yhdessä.
Vi skulle kunna arbeta ihop, göra en pjäs.
Siksi meidän ei enää mielestäni pitäisi työskennellä yhdessä.
Så jag tycker inte att vi ska jobba ihop längre.
Jos te kaksi herrasmiestä voitte työskennellä yhdessä, silloin se olisi täydellinen liitto.
Om ni två kan samarbeta så skulle ni bli ett perfekt par.
Meidän täytyy työskennellä yhdessä.
Vi måste jobba ihop.
Jos aiomme työskennellä yhdessä, meidän on luotettava toisiimme.
Om vi ska jobba tillsammans, måste vi lita på varandra.
Tunsin hänet pitkältä ajalta ennenkuin aloimme työskennellä yhdessä.
Hon är sig lik från tiden när vi först började arbeta ihop.
Energiavaliokunnalla ja ympäristövaliokunnalla on kummallakin velvollisuuksia ja niiden pitäisi työskennellä yhdessä.
Energiutskottet och miljöutskottet har båda sitt ansvar och måste arbeta tillsammans.
Jos emme ala työskennellä yhdessä.
Om vi inte börjar jobba tillsammans.
Ei... mielestäni vanhempien ei pitäisi työskennellä yhdessä lapsiensa kanssa.
Jag tycker bara inte att föräldrar och barn ska jobba ihop.
Mielestäni olemme yrittäneet työskennellä yhdessä syyrialaisten kanssa.
Jag anser att vi har försökt samarbeta med syrien.
Anise ja minä molemmat toivomme, että voimme tulevaisuudessa jälleen työskennellä yhdessä.
Anise och jag hoppas bada att vi kan arbeta tillsammans igen i framtiden.
Puhumme paljon, vaikka meidän ei pitäisi työskennellä yhdessä. kuuntele.
Vi samtalar ofta för några som inte ska arbeta ihop.
Meidän pitää työskennellä yhdessä.
Vi tre måste arbeta tillsammans.
Lieneekö hyvä ajatus asua ja työskennellä yhdessä?
Ska vi verkligen bo och jobba ihop?
Meidän pitäisi työskennellä yhdessä.
Vi skulle ju arbeta ihop.
Onko sinulla yritys ja haluat työskennellä yhdessä magixin kanssa?
Du har ett företag och vill samarbeta med MAGI x?
Meidän täytyy päästä fyysisen himomme yli- jos aiomme työskennellä yhdessä.
Vi måste komma över attraktionen om vi ska kunna jobba tillsammans.
Oikeastaan,- meidän pitäisi työskennellä yhdessä.
Egentligen, bör vi arbeta tillsammans.
Rakastan katsoa, kun raj ja sheldon yrittävät työskennellä yhdessä.
Jag älskar när de ska jobba ihop.
Me haluamme viraston, joka voi työskennellä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa hiljaa ja tehokkaasti.
Vi vill ha ett kontor som kan samarbeta med medlemsstaterna snabbt och effektivt.
Kuule. aiomme työskennellä yhdessä. ymmärrän.
Vi kommer att få jobba tillsammans.
En anna jackin ja alfredin työskennellä yhdessä.
Jack och alfred får inte arbeta ihop.

Tulokset: 124, Aika: 0.1237

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Työskennellä yhdessä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää