TYÖSKENTELE RUOTSIKSI

Käännös Työskentele Ruotsiksi

Tulokset: 315, Aika: 0.0374

Esimerkkejä Työskentele käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskentele nopeasti.
Jobba snabbt.
Komissio ei tässäkään kohdin työskentele" norsunluutornissa.
Och inte heller här arbetar kommissionen i ett" elfenbenstorn.
Älä työskentele liikaa.
Jobba inte för hårt.
Yates ei työskentele enää kanssamme.
Yates arbetar inte med oss längre.
Minä en työskentele Gogolin kanssa, Nikita.
Jag jobbar inte med Gogol.
En työskentele heidän kanssaan.
Jag tänker inte jobba tillsammans med dem.
En työskentele täällä ensi vuonna.
Jag ska inte jobba här nästa år.
Työskentele kotona _BAR_ Ainoa opas jonka tarvitset ansaitaksesi rahaa netissä.
Arbeta Hemma _BAR_ Den enda guiden du behöver för att tjäna pengar på internet.
Eikö kukaan työskentele täällä?
Jobbar ingen här?
Eräs kuka ei työskentele täällä enää päästi hänet sisään takaa.
Nån som inte arbetar här längre släppte in henne från baksidan.
Työskentele .pdf-sisällön, kuvien ja tietojen parissa uudella tavalla ja jaa työsi verkossa.
Arbeta med .pdf-innehåll, bilder och data på nya sätt och dela ditt arbete online.
Työskentele vähän kovemmin.
Bara jobba lite hårdare.
En työskentele näissä oloissa!
Jag arbetar inte så här!
Kukaan ei Työskentele täällä.
Här jobbar ingen.
Minä en työskentele enää siten.
Jag jobbar inte så längre.
Työskentele kanssamme ja sopeudumme tilanteeseesi.
Arbeta med oss och vi anpassar oss till dina förutsättningar.
Emmekö työskentele yhdessä?
Ska vi inte jobba med henne?
Hän ei työskentele enää täällä.
Han arbetar inte här längre.
Työskentele pitempään, säästä enemmän, elä vaatimattomammin" on" eläkeuudistuksen" johtoajatus.
Arbeta längre, spara mer, lev mer sparsamt" är ledmotivet för "pensionsreformen.
En työskentele sille paskalle.
Jag jobbar inte åt den skiten.
Neiti Walker ei enää työskentele täällä.
Miss Walker arbetar inte längre här.
Älä työskentele liian myöhään.
Jobba inte för sent.
Sheldon ei työskentele täällä.
Sheldon jobbar inte här.
En enää ikinä työskentele puhevikaisen kanssa!
Jag ska aldrig mer jobba med nån med talsvårigheter!
Työskentele helpommin ja tehokkaammin ja nauti valokuvien ja elokuvien yksityiskohtien runsaudesta.
Arbeta lättare och effektivare och njut av detaljrikedomen i dina foton och filmer.
Ikävä kyllä hän ei enää työskentele täällä.
Hon arbetar dessvärre inte här längre.
Älä työskentele missään, mistä et halua potkuja, Zoe.
Du vill inte arbeta där du inte är villig att få sparken, Zoe.
Ei hän työskentele myöhään.
Han arbetar inte sent.
En työskentele hänen kanssaan.
Jag jobbar inte med honom.
Työskentele ahkerasti!
Jobba hårt!

Tulokset: 315, Aika: 0.0374

Katso myös


en työskentele
jag jobbar inte jag arbetar inte
ettet työskentele
att du inte jobbar jag att du inte arbetar för
en työskentele sinulle
jag jobbar inte åt dig jag arbetar inte för dig jag inte jobbar för dig jag jobbar inte ât dig
jotka eivät työskentele
som inte arbetar som inte jobbar
me emme työskentele
vi jobbar inte åt vi kommer inte att jobba arbetar vi inte för vi samarbetar inte
ei työskentele kanssani
vill arbeta med mig vill jobba med mig
ei enää työskentele täällä
inte jobbar här längre arbetar inte längre här
tutkia suositut hotellit hotellin arvostelut kirjoita arvosteluja työskentele kanssamme
utforska populära hotell hotellrecensioner skriv recensioner jobba med
hotellit parhaat hotellit halvimmat hotellit hotellin arvostelut kirjoita arvosteluita työskentele
hotell bästa hotellen billigaste hotell hotellrecensioner skriv recensioner jobba

"Työskentele" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää