TYÖSKENTELE YHDESSÄ RUOTSIKSI

Käännös työskentele yhdessä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 38, Aika: 0.3295

Esimerkkejä Työskentele Yhdessä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Emme työskentele yhdessä.
Vi jobbar inte ihop.
Emmekö työskentele yhdessä?
Ettekö työskentele yhdessä?
Jobbar ni inte tillsammans?
Emmekö työskentele yhdessä?
Ska vi inte jobba med henne?

Emme työskentele yhdessä ollenkaan.
Vi jobbar inte alls tillsammans.
Emme enää työskentele yhdessä.
Nej, vi jobbar inte ihop längre.
Emme enää työskentele yhdessä.
Nu när vi inte jobbar ihop.
Me emme työskentele yhdessä.
Vi kommer inte att jobba ihop.
Teoriassa EJ ja minä emme työskentele yhdessä.
Jag och EJ... vi jobbar inte tillsammans.
Hän kyseli minulta, miksi me emme enää työskentele yhdessä.
Hon frågade mig om varför vi inte jobbar tillsammans längre.
Yhteisöllä on yhteinen kauppapolitiikka ja yhteinen tullipolitiikka, mutta myös joukko kansallisia hallintoja, jotka eivät aina työskentele yhdessä parhaimmalla mahdollisella tavalla.
Vi har en handelspolitik i gemenskapen liksom en tullpolitik, men vi har också en rad nationella myndigheter som inte alltid samarbetar på lämpligaste sätt.
En. emmekö työskentele enää yhdessä?
Kommer vi aldrig att jobba ihop igen?
Saanen esittää pahoitteluni? emme työskentele vastedes yhdessä.
Jag är hemskt ledsen att vi inte ska arbeta ihop längre.
muilla toimialoilla työskentelevien kollegoidensa erityisesti siksi, että he eivät työskentele pysyvästi kollegoidensa kanssa yhdessä tietyssä paikassa, johon ammattiliittojen edustajilla on helppo pääsy.
kolleger i andra näringsgrenar, främst eftersom de inte ständigt jobbar tillsammans med sina kolleger på en fast plats, som är lätt att nå för fackföreningsombuden.
Tässä tehtävässä työskentelet yhdessä.
Työskentelen yhdessä suurimmassa parantavassa laitoksessa.
Jag arbetar på en av de stora institutionerna för läkekonst.
Huomio nämä, kun työskentelet yhdessä nuorten kanssa.
Letar han efter möjligheter att jobba med dessa ungdomar.
Goliath national bankille, joka tarkoitti, että työskentelin yhdessä barney-setänne kanssa.
Designade jag huvudkontoren för goliath national bank, vilket betydde att jag skulle jobba med farbor barney.
Ulkoisilla energiasuhteilla on kolme pilaria: yksi on toimitus ja siirto( tässä työskentelen yhdessä kollegojeni benita ferrero-waldnerin ja peter mandelsonin kanssa), toinen pilari
Det finns tre pelare för yttre energiförbindelser: en är försörjningstransit( och här samarbetar jag med mina kolleger benita ferrero-waldner och peter mandelson),
Työskentelin kansalaisten oikeuksia koskevan direktiivin käsittelyssä, ja teimme yhdessä esittelijän, malcolm harbourin kanssa paljon töitä ja pääsimme yhteisymmärrykseen monista kysymyksistä.
Jag har arbetat med direktivet om de medborgerliga rättigheterna och tillsammans med föredraganden malcolm harbour har vi åstadkommit en del och nått konsensus i många frågor.
Emmehän me työskentele yhdessä.
Okej, så vi arbetar inte ihop.
Yhä useammat ihmiset eivät työskentele yhdessä yrityksessä koko työelämänsä ajan.
Fler och fler arbetar inte för samma företag under sitt yrkesliv.
On tässä jotain hyvääkin. emme enää työskentele yhdessä,- mikä tarkoittaa, että voimme mennä treffeille.
Och det finns en guldkant med det här också för vi jobbar inte ihop längre, vilket betyder vi kan ha en träff.
Työskentelen jo yhdessä rogerin kanssa.
Jag jobbar ihop med roger.
Vaikka emme työskentele enää yhdessä, et ole yksin.
Vi kanske inte jobbar ihop längre, men du är inte ensam.
Työskentelen tutkijana yhdessä suurimmista julkaisutaloista chicagossa,- mutta minun pitäisi olla luovalla puolella.
Jag jobbar med undersökningar på ett av de största förlagen i chicago men jag hör verkligen hemma i en kreativ miljö.
valvovien viranomaisten on oltava tietoisia siitä, että he eivät työskentele ainoastaan kansallisella vaan myös eurooppalaisella tasolla ja että he
måste vara fullt medvetna om att de inte enbart arbetar på nationell nivå utan även för EU och att
Ja työskentelen väitöskirjani parissa yhdessä yliopistossa.
Och jag jobbar med min eh, avhandling vid universitetet i som.
Nyt työskentelen, syön ja nukun yhdessä ja samassa kerroksessa.
Satelit-5. vi jobbar, äter och sover på samma våning.
Työskentelen paljon yhdessä philippe maystadtin kanssa, ja meillä on tiiviit suhteet.
Jag arbetar mycket med philippe maystadt och har nära kontakt med honom.

Tulokset: 38, Aika: 0.3295

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Työskentele yhdessä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää