TYÖSKENTELEE AHKERASTI RUOTSIKSI

Käännös työskentelee ahkerasti vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 100, Aika: 0.5714

Esimerkkejä Työskentelee Ahkerasti käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän työskentelee ahkerasti.
Och han jobbar hårt.
Hän tekee suuria asioita, työskentelee ahkerasti.
Han gör bra saker, men jobbar väldigt hårt.
Hän työskentelee ahkerasti ja...- ja mitä?
Han jobbar hårt och.
Hän on mukava tyttö ja työskentelee ahkerasti.
Det är en bra tjej. hon jobbar hårt.

Hän ei välitä ystävystyä, mutta työskentelee ahkerasti.
Han bryr sig inte om att skaffa vänner, men han jobbar redan med fallet.
Hän on viehättävä, hauska ja mukava, mutta hän työskentelee ahkerasti.
Han var charmig, klok, älskvärd, men han arbetade hårt.
Entä jos poikasi työskentelee ahkerasti ja osoittaa fiksuutensa kasvaessaan,- annan hänen johtaa tätä paikkaa.- lupaatko?
Om din grabb jobbar på och är smart när han växer upp låter jag honom styra stället.
Komissio työskentelee ahkerasti nyt ja jatkossakin kummallakin alalla: kuulemalla ensinnäkin asianomaisia ryhmiä eli tuomareita ja jäsenvaltioiden oikeuslaitoksia edustavia järjestöjä ja elimiä.
Kommissionen arbetar hårt och kommer att fortsätta att arbeta hårt i båda frågorna, framför allt genom att lyssna på berörda parter, det vill säga domare, sammanslutningar och organ som representerar rättsväsendet i medlemsstaterna.
on myös onniteltava komissiota ja jonka parissa esittelijämme gallagher työskentelee ahkerasti- on rikkonut eräänlaisen kirouksen eli sen, ettei sopimuksia enää
gratulerar kommissionen för, och som vår föredragande, gallagher, också arbetar hårt med, har brutit förbannelsen att det inte gick att
Jag har slitit för din skull.
Olemme työskennelleet ahkerasti ja edistyneet.
Vi har jobbat hårt.
Olen työskennellyt ahkerasti, herra dunnegan.
Jag har jobbat hårt för er, mr dunnegan.
Kuulostaa, että olette tottuneet työskentelemään ahkerasti.
Ni verkar vana att jobba hårt.
Kasvatin tyttäreni olemaan vahva ja työskentelemään ahkerasti.
Jag lärde min dotter att arbeta hårt.
He työskentelevät ahkerasti ja säästävät yhteiskunnalle omaisuuksia.
De arbetar väldigt hårt och sparar en förmögenhet åt samhället.
Työskenteli ahkerasti, kuin kimalainen ja kuoli tuohon.
Arbetade flitig som ett bi, och den dog där.
Olet työskennellyt ahkerasti viime aikoina. en halua viedä lauantaitasi.
Du har jobbat hårt och jag vill inte ta din lördag ifrån dig.
Jäsen moraes on työskennellyt ahkerasti sekä laatinut erinomaisen ja tasapainoisen mietinnön.
Claude moraes har arbetat hårt och lagt fram ett mycket bra betänkande.
Olemme työskennelleet ahkerasti sen parissa ja meillä on hyviä kompromisseja.
Vi har lagt ned mycket arbete på detta och vi har bra kompromisser.
Vastustaminen ei kuitenkaan riitä: meidän on työskenneltävä ahkerasti saadaksemme tuomioistuinhanke onnistumaan.
Men det räcker inte att vara emot, vi kommer att arbeta hårt för att domstolen skall bli en framgång.
Euroopan parlamentti haluaa työskennellä ahkerasti ja toimia rehellisenä välittäjänä lähi-idän konfliktin ratkaisemiseksi.
Europaparlamentet kommer att arbeta hårt som en neutral medlare för att hitta en lösning på konflikten i mellanöstern.
Suosionosoituksia ja naurua kvestorit työskentelevät ahkerasti asian hyväksi, ja odotamme parhaillaan suomalaista televisiokanavaa.
Applåder och skratt kvestorerna jobbar hårt för deras skull och vi väntar nu på den finska tv-kanalen.
Luulenpa, että kollegallani casacalla, joka on työskennellyt ahkerasti aiheen parissa, on sanottavaa tästä asiasta.
Jag är säker på att min kollega, casaca, som har arbetat hårt med detta, kommer att ha något mer att säga.
Nämä naiset ovat työskennelleet ahkerasti, syöneet hyvin vähän- ja kuluttaneet paljon rahaa tullakseen seksiobjekteiksi.
De har jobbat hårt, ätit lite och betalat dyrt för att bli sexobjekt.
Puheenjohtajavaltio ranska on asettanut sen painopisteeksi, ja olemme yhdessä työskennelleet ahkerasti, jotta saisimme vuoden loppuun mennessä aikaan hyvän sopimuksen.
Det franska ordförandeskapet har prioriterat detta och vi har arbetat hårt tillsammans för att kunna ha ett bra avtal färdigt före årsskiftet.
Heidän täytyy työskennellä ahkerasti, lypsäen noita isoja kulleja, ratsastaen niillä kovaa ja antaa jätkien työntää ne kaikkiin mahdollisiin reikiin.
De måste arbeta hårt för att få dem, mjölkning de stora kukar, ridning dem hårt och låta killarna shove dem i alla sina tillgängliga hål.
Mikä vielä tärkeämpää, se on tuskin kaikista myönteisin signaali podgoricalle tai muille esimerkiksi makedonian kaltaisille alueen maille, jotka työskentelevät ahkerasti ehdokasmaan aseman saavuttamiseksi.
Än viktigare är att det knappast är den mest positiva signalen att skicka till podgorica, eller till de övriga länderna i regionen, som f.d. jugoslaviska republiken makedonien, som arbetar hårt för att få status som kandidatland.
Alde-ryhmän puolesta.-( SV) arvoisa puhemies, meistä, jotka olemme työskennelleet ahkerasti vihreän kirjan ja mietinnön parissa, käsittelyn eteneminen täysistuntoon saakka on erittäin myönteistä.
För alde-gruppen.- herr talman! för oss som har jobbat hårt med denna grönbok och detta betänkande känns det jättebra att vi nu har nått plenum.

Tulokset: 100, Aika: 0.5714

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää