TYÖSKENTELEE KLINIKALLA RUOTSIKSI

Käännös työskentelee klinikalla vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 9, Aika: 0.2294

Esimerkkejä Työskentelee Klinikalla käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän työskentelee klinikalla.
Svetlana nazarova, 29 vuotta- työskentelee klinikalla numero 17.
Ja. svetlana nazarova, 29 år. hon jobbar på klinik nummer 17.
Klinikalla työskentelee lääkäreitä, hammaslääkäreitä, hoitajia, kätilöitä, lääketieteen opiskelijoita ja tulkkeja.
Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tandläkare, tolkar och annan vårdpersonal på kliniken arbetar ideellt.
Näin hänet klinikalla. hän työskentelee siellä yhä.
Jag såg henne, hon jobbar fortfarande på kliniken.

Olen työskennellyt klinikalla, jossa prostituoituja autettiin lopettamaan.
Jag har arbetat på en klinik som hjälpte prostituerade att sluta.
Hän työskenteli klinikalla intiassa. hänellä oli ystäviä, perhe.
Hon arbetade på en klinik i indien, hade vänner, familj.
Hän työskenteli kanssani klinikalla.
Hon arbetade med mig på kliniken.
Harry nix, 48-vuotias. työskenteli klinikalla kuusi vuotta sitten.
Han slutade på kliniken för sex år sen.
Klinikalla työskentelee lääkäreitä, hammaslääkäreitä, hoitajia, kätilöitä, lääketieteen opiskelijoita ja tulkkeja.
Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterska, sjukgymnast, läkarsekreterare och kanslist.

Tulokset: 9, Aika: 0.2294

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Työskentelee klinikalla" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää